Recyclage van bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Recyclage is elke vorm van afvalverwerking waarbij afval omgezet wordt in producten en materialen.

68,0% gerecycleerd

68% van het primair bedrijfsafval (excl. bouw- en sloopafval) kreeg in 2018 een tweede leven via hergebruik, recyclage, compostering of gebruik als secundaire grondstof.

Wat zien we?

Zoals te zien in de grafiek hieronder kreeg 68% van het primair bedrijfsafval (excl. bouw- en sloopafval) in 2018 een nieuw leven via composteren, vergisten, hergebruik, materiaalrecyclage of gebruik als secundaire grondstof.

De geleidelijke stijging van de hoeveelheid bedrijfsafval dat een tweede leven krijgt, heeft deels te maken met de secundaire grondstoffen die voor 2012 niet of minder gemeld werden, maar ook met een werkelijke stijging van de hoeveelheid secundaire grondstoffen als gevolg van economische groei.Waar willen we naartoe?

In het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval stelt Vlaanderen zich als doel om 15% minder bedrijfsrestafval te produceren tegen 2022.

Wat meet deze indicator?

De recyclagegraad geeft weer hoeveel primair bedrijfsafval gerecycleerd wordt in een kalenderjaar. Dat kunnen we berekenen op basis van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval of op basis van het primair bedrijfsafval exclusief bouw- en sloopafval. Een stijgende recyclagegraad geeft aan dat de transitie naar een circulaire economie bezig is.

Ontdek meer topics

Recyclage van huishoudelijk afval
63,8% gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

In Vlaanderen proberen we afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden, zoveel mogelijk te recycleren. Welk type afval wel...
Productie van secundaire grondstoffen
28,8 miljoen ton

Productie van secundaire grondstoffen

Primaire grondstoffen (delfstoffen) worden aan de bodem of het water onttrokken. Secundaire grondstoffen zijn bijproducten of materialen die het...
Hergebruikindicator
221 kton (33,8 kg/inw)

Hergebruikindicator

Deze indicator meet het circulaire hergebruik in Vlaanderen. Met hergebruik bedoelen we dat wanneer iemand een product niet meer...
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
20,7%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik, ook wel bekend als de CMUR (circular material use rate), is de ratio van...