Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog steeds afvalstromen waar er nog geen andere oplossing voor bestaat. In dat geval geeft men de voorkeur aan afvalverbranding. Pas als dat niet kan, kiest men ervoor om het te storten.

4,44 miljoen ton

  • De hoeveelheid verbrand, meeverbrand of gestort afval is in Vlaanderen relatief stabiel gebleven sinds 2012.
  • Van de totale hoeveelheid afval dat geproduceerd wordt in Vlaanderen, wordt ongeveer 20% verbrand, meeverbrand of gestort.

Wat zien we?

Zoals de grafiek hieronder illustreert, is de hoeveelheid Vlaams afval dat verbrand, meeverbrand of gestort wordt, sinds 2012 relatief stabiel gebleven.Om te weten hoeveel van de totale hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, uiteindelijk wordt verbrand of gestort, nemen we 2016 als voorbeeld. In dat jaar werden naar schatting 3,2 miljoen ton huishoudelijk en 15,7 miljoen ton primair bedrijfsafval geproduceerd in Vlaanderen. Daarvan werd ongeveer 4,25 miljoen ton verbrand, meeverbrand of gestort. Op Europees vlak ligt dat cijfer hoger, met gemiddeld 53% afval dat gestort of verbrand wordt.

Waar willen we naartoe?

Materiaal dat (mee)verbrand of gestort wordt, noemen we een lekstroom. Dat moeten we zoveel mogelijk vermijden om de waardevolle grondstoffen niet verloren te laten gaan. Gestorte materialen zijn niet meer bruikbaar, tenzij ze in de toekomst ontgonnen en hergebruikt worden. De functionaliteit van verbrande materialen beperkt zich dan weer tot energierecuperatie en de eventueel nuttige toepassing van de verbrandingsassen.

De huidige Vlaamse regering streeft naar een gefaseerde afbouw van afvalverbranding, zonder dat dit leidt tot een verschuiving naar het storten van afval. Daarnaast wil Vlaanderen ook het hergebruik van grondstoffen uit stortplaatsen stimuleren en heeft het dat als doelstelling opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator berekent de hoeveelheid verbrand, meeverbrand en gestort huishoudelijk en bedrijfsafval van Vlaamse herkomst, dat hier of ergens anders verwerkt wordt. 

Om te berekenen hoeveel afval er verbrand of gestort wordt in Vlaanderen, gebruiken we de gewichten van het afval dat naar verbrandingsinstallaties en stortplaatsen wordt aangevoerd. Deze cijfers worden doorgegeven door de uitbaters. De hoeveelheid Vlaams afval dat wordt meeverbrand binnen Vlaanderen of elders verwerkt wordt, schatten we dan weer op basis van de milieuheffingen.

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
477,2 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval...
Productie van huishoudelijk restafval
143,5 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, machinaal en manueel...
Productie van primair bedrijfsafval
16 374 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en dus niet tijdens de latere...
Productie van primair bedrijfsrestafval
948,3 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. Het primair bedrijfsrestafval...
Zwerfvuil en sluikstort
29,5 kton sluikstort

Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval (bv. zakdoeken, papiertjes ...) dat men, bewust of onbewust, achterlaat op een plek waar dat...
Territoriale emissies
77,7 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

In Vlaanderen zijn processen zoals afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productie van goederen en brandstoffen samen goed voor 50...