Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil is kleiner afval (bv. zakdoeken, papiertjes …) dat men, bewust of onbewust, achterlaat op een plek waar dat niet mag. Sluikstorten daarentegen is een bewuste actie waarbij mensen hun afval achterlaten op een plaats waar dat niet is toegelaten.

29,5 kton sluikstort

  • De hoeveelheid zwerfvuil en sluikstortafval is in 2019 significant gestegen ten opzichte van 2017.
  • Tegen 2022 moet de hoeveelheid zwerfvuil dalen met 20%.

Wat zien we?

De grafiek hieronder geeft een duidelijk beeld van de evolutie van de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstortafval in Vlaanderen in de voorbije jaren. Voor zwerfvuil stelden we tussen 2015 en 2017  een lichte daling vast. In 2019 keerde die trend echter en stegen de cijfers weer. Hetzelfde zien we bij sluikstortafval, al zijn zowel de daling tussen 2015 en 2017 als de stijging in 2019, groter.Waar willen we naartoe?

Zwerfvuil en sluikstortafval worden meestal niet gerecycleerd, met als gevolg dat de materialenkringloop doorbroken wordt en er een negatieve impact is op het milieu. Voor beiden worden de hoeveelheden op Vlaams niveau opgevolgd. Specifiek voor zwerfvuil worden hier ook doelstellingen aan gekoppeld. Tegen 2022 moet die hoeveelheid namelijk dalen tot ongeveer 16.000 ton (-20%).

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstortafval die jaarlijks in Vlaanderen verzameld wordt. De hoeveelheden worden geschat op basis van een tweejaarlijkse vrijwillige enquête bij lokale en bovenlokale besturen. 

Ontdek meer topics

Productie van huishoudelijk afval
477,2 kg/inw

Productie van huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval is al het afval dat ingezameld wordt door de gemeenten of intercommunales. Het omvat niet alleen afval...
Productie van huishoudelijk restafval
143,5 kg/inw

Productie van huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval is huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld. Het gaat dan om huisvuil, grofvuil, machinaal en manueel...
Productie van primair bedrijfsafval
16 374 kton

Productie van primair bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het geheel van afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en dus niet tijdens de latere...
Productie van primair bedrijfsrestafval
948,3 kton

Productie van primair bedrijfsrestafval

Primair bedrijfsrestafval is het deel van het primaire bedrijfsafval dat niet selectief wordt aangeboden of ingezameld. Het primair bedrijfsrestafval...
Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst
4,44 miljoen ton

Verbrand, meeverbrand en gestort afval van Vlaamse herkomst

Vlaanderen streeft ernaar om zo weinig mogelijk huishoudelijk en bedrijfsafval te storten en te verbranden. Toch zijn er nog...
Territoriale emissies
77,7 Mton CO₂-eq

Territoriale emissies

In Vlaanderen zijn processen zoals afvalverwijdering, voedselproductie en -stockage, goederentransport, productie van goederen en brandstoffen samen goed voor 50...