Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie

Deze indicator geeft een beeld van hoe de samenstelling van het huishoudelijk restafval dat opgehaald wordt in Vlaanderen tussen 2006 en 2013 geëvolueerd is. De bedoeling is om een beter begrip te krijgen van de evoluties in de afvalophaling en van de mogelijke pistes om de recyclagegraad te verhogen.

55% gescheiden ophaling

  • In 2013 waren de hoeveelheden huishoudelijk restafval dat gescheiden kon opgehaald worden, gestegen tegenover 2006.
  • Concreet was er een stijging zichtbaar in de hoeveelheden PMD drankkartons (+128%), PMD plastic flessen (+94%), textiel (+79%) en papier en karton (+3%).

Wat zien we?

Uit de cijfers blijkt ook dat in 2013 de inhoud van de verschillende fracties die gescheiden kunnen opgehaald worden, in vergelijking met 2006 gestegen was. De hoeveelheid PMD drankkartons steeg met 128%, van 0,67 kg/capita in 2006 naar 1,53 kg/capita in 2013. Deze stijging uit zich vooral in relatieve cijfers. In absolute cijfers is de stijging minder uitgesproken (+0,86 kg/capita) aangezien het hier een lichte fractie betreft. De fractie PMD plastic flessen nam toe met 94%, van 1,58 kg/capita naar 3,07 kg/capita en de fractie papier en karton steeg met 3%. Ook het textielafval kende een stijging van 79%, van 4,4 kg/capita naar 7,8 kg/capita. Het valt op dat textiel in absolute termen de sterkste stijger is. De reden daarvoor is dat het een zware afvalfractie betreft.

Anderzijds zijn er ook afvalfracties waarvan de omvang verminderd is, een evolutie die vooral opvalt bij PMD metaalverpakkingen. Deze fractie vertoont met 45% de sterkste relatieve daling, van 1,85 kg/capita in 2006 naar 1,02 kg/capita in 2013. Ook de hoeveelheid glasafval is gedaald (-28%), evenals die van gemengde plastics (-24%).Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden. We moeten dus zoveel mogelijk afval vermijden en materialen zoveel mogelijk hergebruiken om verlies van grondstoffen tegen te gaan. De gescheiden ophaling van afval is een cruciale stap voor recyclage. Op die manier kunnen we materialen die gerecupereerd kunnen worden immers scheiden van het restafval dat in Vlaanderen verbrand wordt. Gescheiden afvalophaling moet dan ook gepromoot worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft meer informatie over de evolutie van de samenstelling van het huishoudelijk restafval in Vlaanderen. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Consumptiegoederen in grofvuil
40% meubelen

Consumptiegoederen in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen. Daarin wordt als grofvuil beschouwd: afval...
Schatting van buitenshuis afval
63,6 kton

Schatting van buitenshuis afval

Deze indicator geeft de omvang van buitenshuis afval weer, uitgedrukt in kiloton. Het doel is een beter begrip te...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...