Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont aan hoe de omvang van de verschillende fracties restafval gestegen of gedaald is.

55% gescheiden ophaling

  • In 2013 kon 55% van het huishoudelijk restafval gescheiden opgehaald worden, voor 45% kon dat via de bestaande kanalen.
  • Daarnaast had nog 349 kton extra materiaal gerecupereerd kunnen worden voor recyclage als het afval gescheiden was opgehaald.

Wat zien we?

In 2013 kon 45% van het huishoudelijk restafval niet gescheiden worden opgehaald, voor de overige 55% kon dat wel. Van die 55% kon ongeveer 45% gescheiden worden opgehaald via de bestaande kanalen. We hebben het dan over organisch afval (~15%), papier en karton (~10%), textiel (>5%) en andere fracties die selectief opgehaald kunnen worden (~10%). De overige 10% kon in sommige delen van Vlaanderen worden opgehaald onder de vorm van gemengde plastics.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden. We moeten dus zoveel mogelijk afval vermijden en materialen zoveel mogelijk hergebruiken om verlies van grondstoffen tegen te gaan. De gescheiden ophaling van afval is een cruciale stap voor recyclage. Op die manier kunnen we materialen die gerecupereerd kunnen worden immers scheiden van het restafval dat in Vlaanderen verbrand wordt. Gescheiden afvalophaling moet dan ook gepromoot worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft meer informatie over de samenstelling van het huishoudelijk restafval in Vlaanderen. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie

Deze indicator geeft een beeld van hoe de samenstelling van het huishoudelijk restafval dat opgehaald wordt in Vlaanderen tussen...
Consumptiegoederen in grofvuil
40% meubelen

Consumptiegoederen in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen. Daarin wordt als grofvuil beschouwd: afval...
Schatting van buitenshuis afval
63,6 kton

Schatting van buitenshuis afval

Deze indicator geeft de omvang van buitenshuis afval weer, uitgedrukt in kiloton. Het doel is een beter begrip te...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...