EEEA verwerking per materiaalstroom

Deze indicator geeft per stroom AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) aan hoe die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt wordt.

67,9 kton

  • In 2019 verwerkte Recupel ongeveer 68 kton AEEA. Daarvan werd 78% gerecycleerd.
  • Ferrometalen worden het meest gerecycleerd, plastics en restfracties het minst.

Wat zien we?

In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en non-ferrometalen worden het doeltreffendst gerecycleerd. Ferrometalen vormen met 31,8 kton ook de grootste stroom binnen het AEEA. Plastics en de restfracties worden deels verbrand met energierecuperatie en deels worden gestort.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden. Alleen wanneer materialen niet gerecycleerd kunnen worden, mogen ze verbrand worden met energierecuperatie. Storten is de allerlaatste optie. Het recyclagepotentieel van AEEA wordt beïnvloed door tal van factoren waaronder de kwaliteit van de materialen en de toenemende complexiteit van de samenstelling van EEE. Bij het ontwerp van EEE zouden er dus inspanningen geleverd kunnen worden om de apparaten te ontwerpen met het oog op herstel en recyclage.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan op welke manier de verschillende stromen AEEA jaarlijks in Vlaanderen verwerkt worden. De data werden aangeleverd door Recupel.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie

Deze indicator geeft een beeld van hoe de samenstelling van het huishoudelijk restafval dat opgehaald wordt in Vlaanderen tussen...
Consumptiegoederen in grofvuil
40% meubelen

Consumptiegoederen in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen. Daarin wordt als grofvuil beschouwd: afval...
Schatting van buitenshuis afval
63,6 kton

Schatting van buitenshuis afval

Deze indicator geeft de omvang van buitenshuis afval weer, uitgedrukt in kiloton. Het doel is een beter begrip te...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...