Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt wordt door Recupel.

67,9 kton

  • In 2019 verwerkte Recupel ongeveer 68 kton EEEA. Daarvan werd 78% gerecycleerd.
  • In 2010 bedroeg de recyclagegraad nog 82%, er is dus sprake van een daling.

Wat zien we?

In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton EEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. In vergelijking met 2010, toen er 82% van dit type afval gerecycleerd werd, is er dus sprake van een daling van de recyclagegraad. Daarnaast zien we ook een dalende trend in de hoeveelheid EEEA dat gerecupereerd wordt, en dan vooral sinds 2016.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden. Alleen wanneer materialen niet gerecycleerd kunnen worden, mogen ze verbrand worden met energierecuperatie. Storten is de allerlaatste optie. Het recyclagepotentieel van EEEA wordt beïnvloed door tal van factoren waaronder de kwaliteit van de materialen en de toenemende complexiteit van de samenstelling van EEE. Bij het ontwerp van EEE zouden er dus inspanningen geleverd kunnen worden om de apparaten te ontwerpen met het oog op herstel en recyclage.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel EEEA er jaarlijks in Vlaanderen ingezameld en verwerkt worden. De data werden aangeleverd door Recupel.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...