Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op welke manier het afval wordt opgehaald, wat verder uitgediept wordt in een overzicht van de verschillende afvalstromen die voortvloeien uit die ophaling, namelijk afval voor recyclage, grof afval en restafval.

2 092 kton

  • In 2019 werd ongeveer 2.092 kton vast gemeentelijk afval opgehaald, wat een daling betekende ten opzichte van 2013 (2.139 kton).
  • Bovendien werd ongeveer 55% van het afval selectief opgehaald, wat duidt op een stijgende trend ten opzichte van de jaren daarvoor.

Wat zien we?

In 2019 werd in Vlaanderen 2.092 kton afval opgehaald. Uit de cijfers blijkt een dalende trend ten opzichte van 2013: toen werd 2.139 kton vast gemeentelijk afval opgehaald. De hoeveelheid afval die werd opgehaald in 2019 lag wel hoger dan die in 2017 en 2018, vanaf 2017 gaan de cijfers dus terug in stijgende lijn. Bovendien zien we dat in 2019 meer dan de helft van het vast gemeentelijk afval (55%) selectief werd opgehaald voor recyclage.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden. We moeten dus zoveel mogelijk afval vermijden en materialen zoveel mogelijk hergebruiken om verlies van grondstoffen tegen te gaan. In dat geval kan een lagere hoeveelheid geproduceerd en opgehaald afval wijzen op grotere inspanningen rond afvalpreventie en hergebruik van materialen. Om het potentieel van de betere afvalverwerkingsopties zoals recyclage te verhogen, moeten we selectieve afvalophaling promoten. De cijfers op dat vlak zijn hoopgevend maar extra inspanningen blijven noodzakelijk.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...