Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Deze indicator geeft de ratio aan van de hoeveelheid EEE die jaarlijks van de markt worden gehaald (Out-of-Market of “OOM”) ten opzichte van de hoeveelheid EEE die op de markt worden gebracht (Put-on-Market of “POM”). De waarden worden aangegeven voor zowel de totale massa EEE als per productgroep. Het doel is een beter begrip te krijgen van de tendensen op vlak van de verzameling en recyclage van EEE-producten.

50%

  • In 2019 bedroeg de ratio OOM/POM 50%, de hoogste waarde sinds 2010.
  • Consumentenelektronica werd het efficiëntst verzameld. De OOM/POM-ratio voor 2019 bedroeg hier 90%.

Wat zien we?

Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio nog 47%, in 2019 was dat al 50%, de hoogste geschatte waarde voor de gehele periode. Deze cijfers zeggen echter alleen iets over de evolutie voor de totale massa EEE. Binnen die groep zijn er grote verschillen tussen de diverse productgroepen. Vooral consumentenelektronica wordt zeer efficiënt verzameld, met een OOM/POM-ratio van 90% in 2019. Deze productgroep bereikte een piek in 2011, toen 100% werd verzameld, maar daalde daarna weer tussen 2013 en 2018, toen een minimum van 80% gerapporteerd werd.Waar willen we naartoe?

Volgens de WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) moeten we streven naar “een minimale inzamelingsgraad van 65% van de gemiddelde massa van de EEE die in de drie voorgaande jaren op de markt zijn gebracht door de betreffende Lidstaat of 85% van het WEEE dat gegenereerd werd op het grondgebied van de Lidstaat”. De richtlijn promoot de verzameling en recuperatie van EEE-producten om zo de hoeveelheid materiaal dat weggegooid of geëxporteerd wordt naar andere landen als WEEE, zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wil ze ook de recuperatie van materialen promoten. Met een ratio van 50% in 2019 scoort Vlaanderen op dit moment nog niet goed genoeg, er zijn dus nog extra inspanningen en verbeteringen nodig. We moeten er echter ook rekening mee houden dat de data voor deze indicator beperkt zijn tot de cijfers van Recupel. Informele verzamelings- en recyclagekanalen zijn niet opgenomen in deze studie. Bovendien is 30% van de EEE niet traceerbaar.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel EEE er ingezameld worden wanneer ze einde levensduur zijn (OOM) in vergelijking met de hoeveelheid nieuwe EEE die in de drie jaren daarvoor op de markt zijn gekomen (POM). De indicator is enkel gebaseerd op data aangeleverd door Recupel. We moeten er dus rekening mee houden dat inzameling en recyclage via andere kanalen niet werden meegenomen in de analyse.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie

Deze indicator geeft een beeld van hoe de samenstelling van het huishoudelijk restafval dat opgehaald wordt in Vlaanderen tussen...
Consumptiegoederen in grofvuil
40% meubelen

Consumptiegoederen in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen. Daarin wordt als grofvuil beschouwd: afval...
Schatting van buitenshuis afval
63,6 kton

Schatting van buitenshuis afval

Deze indicator geeft de omvang van buitenshuis afval weer, uitgedrukt in kiloton. Het doel is een beter begrip te...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...