Schatting van buitenshuis afval

Deze indicator geeft de omvang van buitenshuis afval weer, uitgedrukt in kiloton. Het doel is een beter begrip te krijgen van enerzijds de evolutie van afvalophaling buiten de context van Vlaamse gezinnen en anderzijds het gedrag van burgers ten opzichte van afval. Buitenshuis afval omvat afval uit openbare afvalbakken, manueel straatvegen, het opruimen van sluikstort en mechanisch stratenvegen.

63,6 kton

  • In 2019 was de hoeveelheid buitenshuis afval voor elke fractie gestegen.
  • De totale waarde bedroeg in 2019 63,6 kton tegenover 50 kton in 2015.

Wat zien we?

In de periode tussen 2015 en 2019 is de omvang van alle fracties buitenshuis afval gestegen: de hoeveelheid sluikstort steeg van 22,6 kton naar 29,5 kton, die van straatafval van 20,4 kton naar 22,6 kton en de hoeveelheid afval in openbare vuilnisbakken steeg van 7 naar 11,5 kton. Die laatste categorie vertoont daarmee meteen ook de hoogste relatieve stijging. De totale omvang van het buitenshuis afval steeg van 50 kton naar 63,6 kton. Hoewel er op dit moment maar weinig informatie beschikbaar is over buitenshuis afval, geeft deze indicator een idee van het huidige afvalbeheer op stadsniveau.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om de hoeveelheid gestort afval te verminderen en zoveel mogelijk te recycleren. Straatafval en sluikstort zijn afvalfracties die niet gescheiden gerecupereerd kunnen worden voor recyclage waardoor er een grotere hoeveelheid afval verbrand of gestort wordt. Aangezien de hoeveelheden voor alle vormen van buitenshuis afval toenemen, moeten we extra inspanningen leveren om de materiaalrecuperatie te verhogen en de meer circulaire modellen te promoten. Daarnaast wijst deze toename ook op een negatieve trend in de betrokkenheid van burgers bij een beter afvalbeheer. Er zullen dus ook inspanningen geleverd moeten worden om het bewustzijn en de kennis rond milieu-effecten bij burgers op te schroeven.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de evolutie van buitenshuis afval weer tussen 2015 en 2019. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie

Deze indicator geeft een beeld van hoe de samenstelling van het huishoudelijk restafval dat opgehaald wordt in Vlaanderen tussen...
Consumptiegoederen in grofvuil
40% meubelen

Consumptiegoederen in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen. Daarin wordt als grofvuil beschouwd: afval...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...