Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze afvalstroom verwerkt wordt. Op die manier willen we de tendensen in textielverwerking blootleggen om een zicht te krijgen op de evoluties en inzicht te krijgen in mogelijke pistes voor verbetering.

54,7 kton

  • In 2019 werd er ongeveer 55 kton textiel gescheiden ingezameld. Dat was een stijging tegenover de jaren daarvoor.
  • Textiel dat niet gescheiden wordt ingezameld, wordt verbrand als onderdeel van de restafvalfractie.

Wat zien we?

In 2019 werd in Vlaanderen 55 kton textiel gescheiden ingezameld. Dat is een stijging tegenover 2010, toen 49 kton textiel werd ingezameld.De inzameling gebeurde via De Kringwinkel (16 kton) en private actoren (39 kton). Ongeveer de helft van het textiel dat in 2019 werd ingezameld, werd daarna ook hergebruikt, waarvan 3,49 kton via De Kringwinkel en 21 kton via private actoren. Alleen bij textiel dat door De Kringwinkel verkocht werd, kunnen we er echter zeker van zijn dat het hergebruikt werd. Van het textiel dat niet verkocht kon worden via De Kringwinkel, werd 20% doorgegeven aan private aankopers die het dan hergebruikten, recycleerden of verbrandden. De rest van het textiel, ongeveer 49 kton, werd bij het restafval gegooid voor verbranding.

Waar willen we naartoe?

De kaderrichtlijn afvalstoffen (Waste Framework Directive) van de Europese Commissie heeft een hiërarchie vastgelegd die als richtsnoer dient voor de afvalverwerking. In deze hiërarchie staan hergebruik en afvalpreventie bovenaan en wordt recyclage beschouwd als de volgende beste optie. In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van de materialen zo lang mogelijk te behouden. Slechts wanneer materialen niet langer gerecycleerd kunnen worden, mogen ze verbrand worden met energierecuperatie. Storten van afval is de allerlaatste optie. 

De gescheiden inzameling van afval en materialen is een cruciale stap om meer te kunnen hergebruiken en recycleren. Textiel dat wordt ingezameld is echter niet altijd geschikt voor hergebruik. Veel hangt af van de kwaliteit en de vraag van de markt. Bij producten met een lagere kwaliteit wordt gekeken of ze te recycleren zijn. Is dat niet mogelijk, dan worden ze verbrand.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze afvalstroom verwerkt wordt.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Verwerkt vast gemeentelijk afval
59% gerecycleerd

Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Evolutie

Deze indicator geeft een beeld van hoe de samenstelling van het huishoudelijk restafval dat opgehaald wordt in Vlaanderen tussen...
Consumptiegoederen in grofvuil
40% meubelen

Consumptiegoederen in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen. Daarin wordt als grofvuil beschouwd: afval...
Schatting van buitenshuis afval
63,6 kton

Schatting van buitenshuis afval

Deze indicator geeft de omvang van buitenshuis afval weer, uitgedrukt in kiloton. Het doel is een beter begrip te...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...