Verwerkt vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De verschillende verwerkingsmogelijkheden zijn opgenomen met recyclage als beste optie, gevolgd door verbranding met energierecuperatie en storting als laatste oplossing. Uit de cijfers blijkt dat de recyclagegraad van 50% al jarenlang stabiel blijft.

59% gerecycleerd

  • In 2019 werd het grootste deel (59%) van het opgehaalde afval gerecycleerd, de rest van het afval werd hoofdzakelijk verbrand.
  • Deze trends lijken door de jaren heen vrij constant te blijven.

Wat zien we?

Het grootste deel van het afval dat in 2019 werd opgehaald in Vlaanderen, werd daarna gerecycleerd. Recyclage is goed voor 59% van de verwerking van opgehaald afval. De rest van het afval wordt voornamelijk verbrand, slechts een fractie wordt gestort. Deze indicator toont aan dat de recyclagegraad doorheen de jaren vrij stabiel is gebleven, zonder zichtbare verbeteringen in het afvalbeheer. De oorzaak hiervan is de ophaling van vast gemeentelijk afval. Selectieve ophaling is een cruciale stap voor recyclage en in Vlaanderen wordt slechts 55% van het afval gescheiden opgehaald. Het meeste van dat afval wordt wel gerecycleerd. Afvalophaling is dus een cruciale factor voor een beter afvalbeheer.Waar willen we naartoe?

De kaderrichtlijn afvalstoffen (Waste Framework Directive) van de Europese Commissie heeft een hiërarchie vastgelegd die als richtsnoer dient voor de afvalverwerking. In deze hiërarchie staan hergebruik en afvalpreventie bovenaan en wordt recyclage beschouwd als de volgende beste optie. In een circulaire economie moeten we materialen zoveel mogelijk gebruiken, hergebruiken en recycleren om te vermijden dat waardevolle materialen vernietigd worden en om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden. Slechts wanneer materialen niet langer gerecycleerd kunnen worden, mogen ze verbrand worden met energierecuperatie. Storten van afval is de allerlaatste optie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen verwerkt wordt. De data werden aangeleverd door OVAM. We moeten daarbij wel opmerken dat de hoeveelheid afval die als “gerecycleerd” wordt gerapporteerd, in feite de hoeveelheid afval is die aangeboden wordt voor recyclage. Over de reële output van dat recyclageproces hebben we maar weinig informatie.

Ontdek meer topics

Opgehaald vast gemeentelijk afval
2 092 kton

Opgehaald vast gemeentelijk afval

Deze indicator geeft aan hoeveel vast gemeentelijk afval er in Vlaanderen opgehaald wordt. Daarnaast geeft hij ook aan op...
Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling
55% gescheiden ophaling

Consumptiegoederen in huishoudelijk restafval – Samenstelling

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het restafval dat opgehaald wordt bij Vlaamse gezinnen en toont...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Hoeveelheid verwerkt EEEA
67,9 kton

Hoeveelheid verwerkt EEEA

Deze indicator geeft de evolutie weer van de hoeveelheid afval uit EEE (EEEA) weer die in Vlaanderen jaarlijks verwerkt...
EEEA verwerking per materiaalstroom
67,9 kton

EEEA verwerking per materiaalstroom

Wat zien we? In 2019 werd in Vlaanderen 68 kton AEEA verwerkt, waarvan er 78% gerecycleerd werd. Ferro- en...
Verwerking van textiel bij EOL
54,7 kton

Verwerking van textiel bij EOL

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel dat einde levensduur is er in Vlaanderen jaarlijks wordt verzameld en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE
50%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEE

Wat zien we? Tussen 2010 en 2019 is de OOM/POM-ratio is stijgende lijn gegaan. In 2010 bedroeg deze ratio...