Aantal stuks EEE in gezinnen – per type

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de hoofdcategorieën waarin deze producten worden onderverdeeld. De indicator wordt uitgedrukt in aantal producten en wil informatie verstrekken over hoe de nood aan EEE-goederen ingevuld wordt. Bij deze indicator gaan we dieper in op de categorieën van EEE-goederen.

240 miljoen stuks

  • Tussen 2015 en 2019 is het totaal aantal EEE-goederen in Vlaanderen met 8% gestegen, van 222 miljoen naar 240 miljoen.
  • De sterkste stijgers tijdens deze periode waren de ICT en “andere” goederen.

Wat zien we? 

Tussen 2015 en 2019 is het totaal aantal EEE-goederen gestegen van 222 miljoen naar 240 miljoen. Hoewel het witgoed (huishoudelijke apparaten) nog altijd de grootste categorie is, vertoonde de groep van de ICT en andere producten tijdens deze periode de grootste stijging. Bruingoed (audiovisuele electronica zoals radios en TVs) is de enige groep die in dalende lijn gaat. Wat is het doel?

In een circulaire economie proberen we het aantal goederen en de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om een bepaalde functie te vervullen zo beperkt mogelijk te houden. Het ideale scenario is dus een daling van het aantal EEE-goederen in gezinnen of een stijging van de gebruiksefficiëntie en -intensiteit. Om een volledig beeld te krijgen van de huidige situatie, moeten we de analyse van het aantal EEE-goederen combineren met een analyse van hun gebruiksintensiteit.

Waar willen we naartoe?

Deze indicator toont hoeveel EEE-goederen per categorie er gemiddeld aanwezig zijn in een Vlaams gezin. De gegevens werden geleverd door Recupel.

Ontdek meer topics

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt
95 miljoen stuks

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt
147 kton

Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Aantal stuks EEE in gezinnen
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Gebruiksstatus van EEE in gezinnen
87% in gebruik

Gebruiksstatus van EEE in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEE-goederen (electric and electronic equipment) in gezinnen. Het cijfer toont aan hoe intensief...
Meubels op de markt gebracht
2,8 miljoen stuks

Meubels op de markt gebracht

Deze indicator geeft het aantal nieuwe meubels weer dat per jaar op de markt wordt gebracht (POM). De cijfers...