Aantal stuks EEE in gezinnen

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de hoofdcategorieën waarin deze producten worden onderverdeeld. De indicator wordt uitgedrukt in aantal producten en wil informatie verstrekken over hoe de nood aan EEE-goederen ingevuld wordt.

240 miljoen stuks

  • In 2019 waren er in elk Vlaams gezin ongeveer 85 stuks EEE aanwezig, goed voor een totaal van ongeveer 240 miljoen stuks.
  • Tussen 2015 en 2019 is het totaal aantal goederen in Vlaanderen gestegen met 8% of 18 miljoen stuks.

Wat zien we? 

Tussen 2013 en 2015 steeg het aantal items, maar die stijging is grotendeels te verklaren door de toevoeging van een aantal nieuwe categorieën in 2015. We kijken daarom enkel naar de trend tussen 2015 en 2019. Doorheen de jaren is het aantal EEE-goederen in de Vlaamse gezinnen gestegen: van 222 miljoen in 2015 naar 240 miljoen in 2019. ICT en “andere” producten waren de snelste groeiers.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie proberen we het aantal goederen en de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om een bepaalde functie te vervullen zo beperkt mogelijk te houden. Het ideale scenario is dus een daling van het aantal EEE-goederen in gezinnen of een stijging van de gebruiksefficiëntie en -intensiteit. Om een volledig beeld te krijgen van de huidige situatie, moeten we de analyse van het aantal EEE-goederen combineren met een analyse van hun gebruiksintensiteit.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont hoeveel EEE-goederen er gemiddeld aanwezig zijn in een Vlaams gezin. De gegevens werden geleverd door Recupel.

Ontdek meer topics

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt
95 miljoen stuks

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt
147 kton

Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Aantal stuks EEE in gezinnen – per type
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen – per type

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Gebruiksstatus van EEE in gezinnen
87% in gebruik

Gebruiksstatus van EEE in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEE-goederen (electric and electronic equipment) in gezinnen. Het cijfer toont aan hoe intensief...