Gebruiksstatus van EEE in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEE-goederen (electric and electronic equipment) in gezinnen. Het cijfer toont aan hoe intensief de verschillende soorten EEE werden gebruikt in 2019, met een nadruk op het verschil tussen de types.

87% in gebruik

  • In 2019 bleven 32 miljoen EEE-items ongebruikt. Dat is 13% van de goederen die aanwezig zijn in Vlaamse gezinnen.
  • 82% van die ongebruikte goederen functioneerden nog naar behoren.
  • De goederen die ondanks hun goede werking het meest ongebruikt bleven, waren bruingoeditems.

Wat zien we? 

Als we de gebruikstatus van EEE-goederen als een geheel bekijken, zien we dat het aantal EEE-goederen ‘in gebruik’ toegenomen is van 83% in 2015 naar 86% in 2019. In 2019 bleef witgoed het meest in gebruik. Hier was de kans dat toestellen bewaard bleven adat ze kapot waren ook het kleinst. Bruingoed, zoals projectoren, werden het vaakst ongebruikt opgeborgen, zelfs als ze nog werkten. ICT-goederen, zoals PC-schermen, werden het vaakst opgeborgen als ze kapot waren, in plaats van gerepareerd of gerecycleerd te worden.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie proberen we het aantal goederen en de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om een bepaalde functie te vervullen zo beperkt mogelijk te houden. Om dat te doen moeten we de gebruiksefficiëntie en -intensiteit van deze producten verhogen. Ongebruikte producten opbergen en stockeren is in directe tegenspraak met deze doelstelling. Het betekent ook een groot verlies van grondstoffen aangezien de producten niet gebruikt, gerepareerd of gerecycleerd worden. Die trend moeten we omkeren. Ten slotte moeten we nieuwe businessmodellen creëren die toelaten om de gebruiksintensiteit van producten die nog werken te verhogen. Modellen zoals een deeleconomie en producten as a service  zijn mogelijke oplossingen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEE-goederen in Vlaamse gezinnen. De gegevens werden aangeleverd door Recupel.

Ontdek meer topics

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt
95 miljoen stuks

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt
147 kton

Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Aantal stuks EEE in gezinnen
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Aantal stuks EEE in gezinnen – per type
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen – per type

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Meubels op de markt gebracht
2,8 miljoen stuks

Meubels op de markt gebracht

Deze indicator geeft het aantal nieuwe meubels weer dat per jaar op de markt wordt gebracht (POM). De cijfers...