Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM) voor gezinnen. Het doel is om informatie te geven over het aantal nieuwe producten dat nodig is om aan de behoeften van consumenten te blijven voldoen. De POM-indicator kan uitgedrukt worden in het totale gewicht van de goederen.

147 kton

  • In 2019 was het aantal nieuwe EEE-goederen op de markt gestegen naar ongeveer 95 miljoen.
  • Het totale gewicht van nieuwe EEE-goederen op de markt is tussen 2010 en 2019 ongeveer gelijk gebleven.

Wat zien we? 

Tussen 2010 en 2019 is het totaal aantal EEE-goederen bijna verdubbeld tot ongeveer 95 miljoen stuks. Dat kwam vooral omdat de reikwijdte van de rapportering uitgebreid werd met nieuwe categorieën van lichtgewicht EEE zoals LED-lampen, toners, kabels, stekkerdozen, reisstekkers en batterijladers. Het totale gewicht van nieuwe EEE-goederen bleef in 2019 echter vrij stabiel ten opzichte van 2010, met ongeveer 150 kt. In 2017 werden de conversie-eenheden aangepast, wat de daling van 20 kt voor dat jaar verklaart. Deze trend in het gewicht ten opzichte van het aantal toont de impact van nieuwe categorieën lichtgewicht-EEE op het materiaalgebruik en toont aan dat we deze categorieën ook moeten meetellen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie proberen we de hoeveelheid grondstoffen, en dus ook het gewicht van de materialen die nodig zijn om een bepaalde functie te vervullen, zo beperkt mogelijk te houden. De constante trend in het gewicht van EEE per gezin per jaar toont aan dat er nieuwe lichtgewichtproducten beschikbaar zijn die de oude (en zwaardere) producten vervangen. Lichtere producten bieden de mogelijkheid om dezelfde functies te blijven vervullen met minder materialen. Dat moet echter nog verder onderzocht worden voor we conclusies kunnen trekken.

Wat meet deze indicator?

De EEE-POM-indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen dat jaarlijks op de markt wordt gebracht voor gezinnen. De indicator kan uitgedrukt worden  in het totale gewicht van de goederen die op de markt worden gebracht. De gegevens voor Vlaanderen werden aangeleverd door bedrijven die rapporteren aan Recupel.

Ontdek meer topics

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt
95 miljoen stuks

Huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Aantal stuks EEE in gezinnen
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Aantal stuks EEE in gezinnen – per type
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen – per type

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Gebruiksstatus van EEE in gezinnen
87% in gebruik

Gebruiksstatus van EEE in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEE-goederen (electric and electronic equipment) in gezinnen. Het cijfer toont aan hoe intensief...
Meubels op de markt gebracht
2,8 miljoen stuks

Meubels op de markt gebracht

Deze indicator geeft het aantal nieuwe meubels weer dat per jaar op de markt wordt gebracht (POM). De cijfers...