Huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM) voor gezinnen. Het doel is om informatie te geven over het aantal nieuwe producten dat nodig is om aan de behoeften van consumenten te blijven voldoen. De POM-indicator kan uitgedrukt worden in het aantal goederen.

95 miljoen stuks

  • In 2019 was het aantal nieuwe EEE-goederen op de markt gestegen naar ongeveer 95 miljoen.
  • Tussen 2010 en 2019 is het aantal goederen bijna verdubbeld.

Wat zien we? 

Sinds 2013 is er een stijgende trend in het totaal aantal nieuwe EEE-goederen op de markt. Tussen 2017 en 2019 was er een uitgesproken stijging naar een totaal van 95 miljoen items. Tussen 2010 en 2019 zagen we bijna een verdubbeling van het totaal aantal EEE-goederen. Dat kwam vooral omdat de reikwijdte van de rapportering uitgebreid werd met nieuwe categorieën van lichtgewicht EEE zoals LED-lampen, toners, kabels, stekkerdozen, reisstekkers en batterijladers. Als we deze categorieën niet meetellen, blijft de trend tussen 2010 en 2019 ongeveer gelijk. Dat verschil toont echter de impact van nieuwe lichtgewicht EEE en de noodzaak om ze ook mee te tellen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie proberen we de hoeveelheid grondstoffen, en dus ook het aantal goederen die nodig zijn om een bepaalde functie te vervullen, zo beperkt mogelijk te houden. Het ideale scenario is dus een daling van het aantal goederen op de markt in combinatie met een stijging van de gebruiksefficiëntie en -intensiteit. 

Wat meet deze indicator?

De EEE-POM-indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen dat jaarlijks op de markt wordt gebracht voor gezinnen. De indicator kan uitgedrukt worden  in aantal goederen dat op de markt wordt gebracht. De gegevens voor Vlaanderen werden aangeleverd door bedrijven die rapporteren aan Recupel.

Ontdek meer topics

Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt
147 kton

Gewicht van huishoudelijk EEE nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe EEE-goederen (elektrische en elektronische apparatuur) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht (POM)...
Aantal stuks EEE in gezinnen
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Aantal stuks EEE in gezinnen – per type
240 miljoen stuks

Aantal stuks EEE in gezinnen – per type

Deze indicator toont zowel het totale aantal EEE-goederen (electric and electronic equipment) dat aanwezig is in gezinnen als de...
Gebruiksstatus van EEE in gezinnen
87% in gebruik

Gebruiksstatus van EEE in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van EEE-goederen (electric and electronic equipment) in gezinnen. Het cijfer toont aan hoe intensief...
Meubels op de markt gebracht
2,8 miljoen stuks

Meubels op de markt gebracht

Deze indicator geeft het aantal nieuwe meubels weer dat per jaar op de markt wordt gebracht (POM). De cijfers...