Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Alledrie deze parameters worden uitgedrukt in kiloton.

87,6 kton

  • In 2019 verzamelde De Kringwinkel 88 kton materialen en bracht het 36 kton terug in circulatie.
  • Sinds 2010 is de hoeveelheid materialen verzameld voor hergebruik en verkoop, gestegen. De hoeveelheid goederen die verkocht werden, is verhoudingsgewijs echter gedaald.

Wat zien we? 

Tussen 2010 en 2019 steeg de hoeveelheid materiaal dat verzameld werd voor hergebruik tot 88 kt. De hoeveelheid verzamelde stuks dat terug in circulatie werd gebracht, is in diezelfde periode ook gestegen, tot 36 kt in 2019. Deze stijging heeft echter ook te maken met een algemene toename in de consumptie van goederen, bovendien daalt het aandeel verzamelde goederen dat weer verkocht wordt. In 2019 werd slechts 41% van de goederen verkocht, tegenover 49% in 2010. Volgens hergebruikcentra heeft dat te maken met de dalende kwaliteit van de verzamelde goederen en een gebrek aan personeel om de goederen klaar te maken voor hergebruik en verkoop. We moeten er echter ook rekening mee houden dat deze cijfers het reële hergebruik vaak onderschatten aangezien mensen zich naast De Kringwinkel ook tot informelere kanalen voor hergebruik wenden.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een cruciale strategie: het verlengt de levensduur van producten en materialen waardoor ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Daarnaast helpt ze ook te voorkomen dat producten en materialen vroegtijdig tot afval worden verwerkt. We moeten dan ook zoveel mogelijk inzetten op deze strategie. Er blijven echter ook een aantal uitdagingen bestaan zoals de kwaliteit van de verzamelde goederen en het gebrek aan personeel. Bovendien moeten we bij de voordelen van hergebruik ook nagaan of tweedehandsproducten helpen te vermijden dat er grondstoffen en producten verbruikt worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de hoeveelheid consumptiegoederen weer die in Vlaanderen verzameld en opnieuw verkocht worden en wordt uitgedrukt in kiloton. De data voor deze indicator werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw
5,5 kg/inw

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie en wordt uitgedrukt...
Hergebruik van textiel via De Kringwinkel
15,5 kton

Hergebruik van textiel via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...
Hergebruik van meubels via De Kringwinkel
23,9 kton

Hergebruik van meubels via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...
Hergebruik van EEE via De Kringwinkel
18,8 kton

Hergebruik van EEE via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel EEE De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...