Hergebruik van EEE via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel EEE De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Dit cijfer wordt uitgedrukt in kiloton en toont aan dat slechts een zeer klein aandeel opnieuw verkocht wordt.

18,8 kton

  • In 2019 verzamelde De Kringwinkel 18,8 kton EEE voor hergebruik, wat een lichte stijging betekende ten opzichte van 2015.
  • De hoeveelheid EEE die terug verkocht werden, bleef echter vrij stabiel op 12%.

Wat zien we?

De hoeveelheid EEE-goederen die tussen 2010 en 2019 werden verzameld voor hergebruik varieert, met een piek van 20 kton in 2013 en een dieptepunt van 17,5 kton in 2018. In 2019 werd 19 kton verzameld, wat een lichte stijging betekende ten opzichte van 2015. De hoeveelheid EEE die verkocht werden bleef doorheen de jaren echter vrij stabiel, met waarden die schommelen tussen 1,5 en 2,5 kton. Ook hierin vormt 2013 de uitzondering: in dat jaar werd meer dan 3 kton EEE-goederen verkocht. In 2019 bedroeg de verkoop 2 kton, wat overeenkomt met slechts 12% van de totale hoeveelheid EEE die in Vlaanderen verzameld werden. De verkoopcijfers liggen voor dergelijke producten zo laag omdat ze vaak beschadigd zijn en dat er bij herverkoop garanties moeten worden gegeven over de functionele levensduur van het toestel.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een cruciale strategie: het verlengt de levensduur van producten en materialen waardoor ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Daarnaast helpt ze ook te voorkomen dat producten en materialen vroegtijdig tot afval worden verwerkt. Het hergebruik van EEE vormt echter een uitdaging aangezien deze goederen makkelijk beschadigd raken en er bij verkoop vereisten zijn op het vlak van kwaliteit en gegarandeerde levensduur. Bovendien heerst er ook heel wat scepsis rond de levensduur en kwaliteit van deze toestellen. Mogelijke alternatieven zijn herstelling, refurbishing en, wanneer de schade te groot is, recyclage. Tegelijk moeten we wel opletten voor ongewenste terugkaatseffecten die ervoor kunnen zorgen dat er juist meer goederen worden gebruikt om aan dezelfde noden te voldoen. Dat staat immers haaks op de doelstellingen van een meer circulaire economie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel EEE er verzameld en verkocht worden door De Kringwinkel en wordt uitgedrukt in kiloton. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel
87,6 kton

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Alledrie deze parameters...
Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw
5,5 kg/inw

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie en wordt uitgedrukt...
Hergebruik van textiel via De Kringwinkel
15,5 kton

Hergebruik van textiel via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...
Hergebruik van meubels via De Kringwinkel
23,9 kton

Hergebruik van meubels via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...