Hergebruik van meubels via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Dit cijfer wordt uitgedrukt in kiloton.

23,9 kton

  • In 2019 verzamelde De Kringwinkel 23 kton meubels voor hergebruik, wat een stijging betekende ten opzichte van de jaren daarvoor.
  • Tussen 2015 en 2019 ging de hoeveelheid meubels die verkocht werden in dalende lijn.

Wat zien we?

In 2019 werd er 23 kton meubels verzameld, wat een groei betekent ten opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien zien we dat cijfer sinds 2010 gestaag stijgen. Voor de hoeveelheid verkochte goederen zien we echter een andere beweging, met een lichte daling tussen 2015 en 2019. De hoeveelheid meubelen die verkocht konden worden, bedroeg in 2019 minder dan 15 kton, wat overeenkomt met slechts 61% van de totale hoeveelheid verzamelde goederen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een cruciale strategie: het verlengt de levensduur van producten en materialen waardoor ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Daarnaast helpt ze ook te voorkomen dat producten en materialen vroegtijdig tot afval worden verwerkt. In dat opzicht zou de stabiele stijging van de hoeveelheid meubels die verzameld worden een positieve trend kunnen zijn. Bij deze categorie liggen de cijfers voor ophaling en verkoop hoger dan bij andere goederen zoals textiel en EEE, maar net als in de andere productgroepen neemt het aandeel verkochte goederen af. Ook hier moeten we bovendien opletten voor ongewenste terugkaatseffecten die ervoor kunnen zorgen dat er juist meer goederen worden gebruikt om aan dezelfde noden te voldoen. Dat staat immers haaks op de doelstellingen van een meer circulaire economie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel meubelen er verzameld en verkocht worden door De Kringwinkel en wordt uitgedrukt in kiloton. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel
87,6 kton

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Alledrie deze parameters...
Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw
5,5 kg/inw

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie en wordt uitgedrukt...
Hergebruik van textiel via De Kringwinkel
15,5 kton

Hergebruik van textiel via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...
Hergebruik van EEE via De Kringwinkel
18,8 kton

Hergebruik van EEE via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel EEE De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...