Hergebruik van textiel via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Dit cijfer wordt uitgedrukt in kiloton en in verhouding tot de totale massa verzamelde goederen.

15,5 kton

  • In 2019 verzamelde De Kringwinkel 15,5 kton textiel voor hergebruik, wat een stijging betekende ten opzichte van de jaren daarvoor.
  • De hoeveelheid textiel dat terug verkocht werd, gaat echter in dalende lijn: in 2019 werd slechts 22% verkocht, tegenover de piek van 62% in 2012.

Wat zien we?

In 2019 werd er 15,5 kton textiel verzameld, wat een stijging betekent ten opzichte van de jaren daarvoor. De hoeveelheid textiel die opnieuw verkocht kon worden, is echter jaar na jaar gedaald, tot ongeveer 3 kton in 2019. Concreet werd in 2019 slechts 22% van het verzamelde textiel terug verkocht. Van het verzamelde materiaal kan dus slechts een klein aandeel opnieuw verkocht worden, en dat aandeel blijft ook dalen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een cruciale strategie: het verlengt de levensduur van producten en materialen waardoor ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Daarnaast helpt ze ook te voorkomen dat producten en materialen vroegtijdig tot afval worden verwerkt. In het geval van textiel staan we echter voor een uitdaging aangezien zowel de totale als de relatieve hoeveelheid die terug in circulatie worden gebracht, dalen. Tegelijk moeten we ook opletten voor ongewenste terugkaatseffecten die ervoor kunnen zorgen dat er juist meer consumptiegoederen, en meerbepaald textiel, worden gebruikt om aan dezelfde noden te voldoen. Dat staat immers haaks op de doelstellingen van een meer circulaire economie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel er verzameld en verkocht wordt door De Kringwinkel en wordt uitgedrukt in kiloton. De data werden aangeleverd door OVAM.

Ontdek meer topics

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel
87,6 kton

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie. Alledrie deze parameters...
Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw
5,5 kg/inw

Hergebruik van consumptiegoederen via De Kringwinkel in kg/inw

Deze indicator toont hoeveel materialen er verzameld worden voor hergebruik, verkoop en herintroductie in de circulatie en wordt uitgedrukt...
Hergebruik van meubels via De Kringwinkel
23,9 kton

Hergebruik van meubels via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...
Hergebruik van EEE via De Kringwinkel
18,8 kton

Hergebruik van EEE via De Kringwinkel

Deze indicator geeft aan hoeveel EEE De Kringwinkel, het officiële hergebruiknetwerk in Vlaanderen, verzamelt voor hergebruik, verkoop en herintroductie...