Ruimtebeslag

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwing- en verhardingsgraad.

28,7% bebouwde ruimte

  • In 2021 was 28,7% van de oppervlakte in Vlaanderen bebouwd, een cijfer dat nog steeds stijgt.
  • Van de open ruimte (970 970 ha) wordt het grootste deel gebruikt voor landbouw.

Wat zien we?

Jaarlijks zien we een stijging van de bebouwing- en verhardingsgraad in Vlaanderen. In 2021 was 391 584 ha van de oppervlakte bebouwd of verhard. Het grootste deel daarvan wordt gebruikt voor residentiële gebouwen (44%) en transport- en communicatie-infrastructuur (30%). Van de natuurlijke oppervlakte (970 970 ha) wordt het merendeel gebruikt door de landbouwsector.Waar willen we naartoe?

Bebouwde oppervlakte heeft een grote impact op het milieu en de biodiversiteit. Het heeft een negatieve invloed op de natuurlijke water- en koolstofcyclus. Omdat dit een impact heeft op de uitstoot en onze waterreserves willen we de bebouwde oppervlakte in een circulaire economie beperken.

Om de hoeveelheid bebouwde oppervlakte terug te dringen, moeten we manieren vinden om de oppervlakte efficiënter te gebruiken. Dat kan door bijvoorbeeld meer leef- of gebruiksruimte te creëren op een kleinere oppervlakte, maar dat kan alleen als we rekening houden met andere factoren zoals de behoeften op vlak van huisvesting, enz.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en hoe dat gebruik evolueert. De gegevens zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie
14,2 ton CO₂-eq./inw

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie (CF) van een land of regio omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg...
Bodemverontreiniging- en sanering
4 108 saneringswerken

Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In...