Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Om succesvol de overstap naar een circulaire economie te kunnen maken moeten de bedrijven ook hun steentje bijdragen en circulaire strategieën implementeren in hun dagelijkse werking.

  • Net geen 20% van de bedrijven gebruikt afval, rest- of bijproducten opnieuw voor hetzelfde proces.
  • Meer dan een kwart van de bedrijven zorgt ervoor dat hun producten makkelijk hersteld of gerecycleerd kunnen worden.

Wat zien we?

In 2018 heeft de Stichting Innovatie & Arbeid een Ondernemingsenquête uitgevoerd bij verschillende bedrijven in Vlaanderen. De belangrijkste resultaten worden in de tabel hieronder samengevat. Opvallend is dat bijna 60% van de bedrijven bij de aankoop van producten rekening houdt met de mate waarin die producten hersteld of gerecycleerd kunnen worden. Iets minder dan de helft houdt hier ook rekening mee bij het ontwerpen of produceren van eigen producten.Waar willen we naartoe?

Er zijn vandaag geen specifieke doelstellingen voor de implementatie van circulaire praktijken in de dagelijkse werking van bedrijven. Toch is het de bedoeling dat het aantal bedrijven dat deze praktijken gaat toepassen en de overstap maakt naar een circulaire economie, blijft stijgen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft inzicht in welke mate bedrijven in Vlaanderen bezig zijn met circulaire strategieën. Momenteel worden deze gegevens verzameld aan de hand van de Ondernemingsenquête 2018 van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV. In de toekomst zal de OVAM hiervoor gebruikmaken van de CE Self Assessment-tool die toegepast zal worden op een representatieve groep van Vlaamse bedrijven.

Ontdek meer topics

Tewerkstelling in de circulaire economie
43 261 werknemers

Tewerkstelling in de circulaire economie

Deze indicator meet de evolutie van de tewerkstelling in de circulaire economie in Vlaanderen. Het gaat dan om circulaire...
Omzet in de circulaire economie
€ 17,8 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet hoe de omzet van circulaire bedrijven in Vlaanderen evolueert.
Omvang van de kringloopcentra
€ 61,0 miljoen

Omvang van de kringloopcentra

Kringwinkels zijn plaatsen waar tweedehands spullen een nieuw leven krijgen. Ze vormen een belangrijke schakel in een circulaire economie,...