Omvang van de kringloopcentra

Kringwinkels zijn plaatsen waar tweedehands spullen een nieuw leven krijgen. Ze vormen een belangrijke schakel in een circulaire economie, omdat hergebruik hier centraal staat. Bovendien heeft het departement Werk en Sociale Economie zo goed als alle kringloopcentra in Vlaanderen erkend als sociale werkplaatsen. Langdurig werklozen en laaggeschoolden krijgen hier de kans om opleidingen te volgen en voldoende werkervaring op te bouwen om later door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

€ 61,0 miljoen

De omzet van de kringwinkels is sinds 1995 blijven stijgen. In 2019 bedroeg hij 61 miljoen euro.

Wat zien we?

De omzet van de kringwinkels is sinds 1995 alleen maar gestegen. Hij komt voornamelijk uit de verkoop van huisraad+ (een samenvoeging van verschillende soorten producten, waaronder boeken, huisraad, vrije tijd, doe-het-zelf en multimedia), textiel en meubelen.Eenzelfde stijgende tendens zien we ook bij de tewerkstellingsgraad (zowel wat betreft de vrijwilligers als de betaalde statuten) in de erkende kringloopcentra in Vlaanderen. Deze stijging is de laatste jaren wel vertraagd, omdat het moeilijker is om voldoende personeel te vinden met de nodige vaardigheden.

Waar willen we naartoe?

Hergebruik van materialen en afvalstoffen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie.  Naast het strikte hergebruik (van een afgedankt product in goede staat door een andere gebruiker in dezelfde functie) verstaan we hieronder ook:

  • herstel (reparatie en onderhoud van een kapot product voor hergebruik in zijn oude functie)
  • refurbishment (opknappen of moderniseren van een oud product)
  • remanufacturing (onderdelen van een afgedankt product gebruiken in een nieuw product met dezelfde functie)

De kringloopsector heeft heel wat ervaring en kennis opgebouwd wat betreft de verschillende vormen van hergebruik. Op die manier vormt hij een belangrijke schakel in de overgang naar een circulair economisch model.

Wat meet deze indicator?

De indicator meet de jaarlijkse omzet en tewerkstellingsgraad in de erkende kringloopcentra in Vlaanderen. Die rapporteren jaarlijks hun resultaten aan de OVAM, die op basis daarvan een inschatting maakt van de omvang van het hergebruik in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Om succesvol de overstap naar een circulaire economie te kunnen maken moeten de bedrijven ook hun steentje bijdragen en...
Tewerkstelling in de circulaire economie
43 261 werknemers

Tewerkstelling in de circulaire economie

Deze indicator meet de evolutie van de tewerkstelling in de circulaire economie in Vlaanderen. Het gaat dan om circulaire...
Omzet in de circulaire economie
€ 17,8 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet hoe de omzet van circulaire bedrijven in Vlaanderen evolueert.