Tewerkstelling in de circulaire economie

Deze indicator meet de evolutie van de tewerkstelling in de circulaire economie in Vlaanderen. Het gaat dan om circulaire sectoren waarin de activiteiten draaien om reparatie, afval, verhuur en leasing, onderhoud van motorvoertuigen, tweedehands artikelen of de restauratie van gebouwen.

43 261 werknemers

  • De tewerkstellingsgraad in de circulaire sector is tussen 2008 en 2020 gestegen met 16,4%. Voor de globale tewerkstelling in Vlaanderen bedroeg die stijging slechts 5,8%.
  • De sector van het onderhoud van motorvoertuigen heeft de hoogste tewerkstellingsgraad in de circulaire economie.

Wat zien we?

Tussen 2008 en 2020 steeg de tewerkstelling in de circulaire sectoren sterker (16,4%) dan de globale tewerkstelling in Vlaanderen (5,8%). In 2020 waren er 43 261 werknemers actief in de Vlaamse circulaire economie, wat overeenkomt met 1,96% van de totale Vlaamse tewerkstelling.De grootste circulaire sector is die van het onderhoud van motorvoertuigen (meer dan 17 000 werknemers). In de tweedehandssector en de verhuur- en leasesector zagen we echter de grootste stijging van de tewerkstellingsgraad. Het taartdiagram hieronder biedt een duidelijk overzicht van het aantal werknemers per circulaire sector in Vlaanderen.Waar willen we naartoe?

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, moet de groei van de tewerkstellingsgraad in de circulaire sectoren hoger liggen dan die in de globale Vlaamse economie. Dit is nu al het geval maar het verschil tussen beide cijfers moet nog groter worden.

Daarnaast moeten we rekening houden met de beperkingen van de huidige meetmethodes. Die zijn enkel gebaseerd op de NACE-codes en zijn niet gedetailleerd genoeg. De bouwsector wordt bijvoorbeeld volledig buiten beschouwing gelaten terwijl die ook circulaire activiteiten uitvoert (bv. renovaties).

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de evolutie van de tewerkstelling in de circulaire economie in Vlaanderen. Hij geeft een indicatie van de snelheid waarmee de Vlaamse economie zich omvormt tot een circulaire economie. 

Ontdek meer topics

Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Om succesvol de overstap naar een circulaire economie te kunnen maken moeten de bedrijven ook hun steentje bijdragen en...
Omzet in de circulaire economie
€ 17,8 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet hoe de omzet van circulaire bedrijven in Vlaanderen evolueert.
Omvang van de kringloopcentra
€ 61,0 miljoen

Omvang van de kringloopcentra

Kringwinkels zijn plaatsen waar tweedehands spullen een nieuw leven krijgen. Ze vormen een belangrijke schakel in een circulaire economie,...