Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te maken. Deze indicator geeft aan hoeveel renovatie- en bouwvergunningen er in Vlaanderen werden afgeleverd.

19 851 vergunningen

  • In 2019 werden er in Vlaanderen 19 851 renovatievergunningen afgeleverd.
  • 43,3% van alle afgeleverde vergunningen waren renovatievergunningen.

Wat zien we?

In 2019 werden er in Vlaanderen 19.851 renovatievergunningen afgeleverd. 88% van deze vergunningen werd afgeleverd voor de renovatie van residentiële gebouwen.

Hoewel het aantal renovatievergunningen overeenkomt met 43,3% van alle vergunningen die werden afgeleverd in Vlaanderen (2019) is er een daling zichtbaar. In 2015 was immers meer dan de helft van de afgeleverde vergunningen een renovatievergunning.Waar willen we naartoe?

Renoveren is een strategie die volledig past binnen een circulair model. Het is immers een strategie die ervoor zorgt dat bestaande gebouwen een langere levenscyclus krijgen waardoor materialen langer in omloop blijven. Bovendien zorgen renovaties voor efficiëntere gebouwen (bv. op vlak van verwarming). Toch is er meer onderzoek nodig om te bepalen of de materialenconsumptie bij renovaties lager is dan bij de constructie van nieuwe gebouwen. Alleen zo kunnen we zeker zijn dat renoveren een voordelige strategie is binnen de circulaire economie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel renovatie- en bouwvergunningen er in Vlaanderen werden afgeleverd. De gegevens zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...