Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een mogelijke manier om dakloosheid te beperken.

156 744 sociale woningen

In 2020 waren er in Vlaanderen 156 744 sociale woningen verhuurd.

Wat zien we?

In 2020 waren er in Vlaanderen 156.744 sociale woningen verhuurd. Daarmee werd de stijgende trend van de voorbije jaren verdergezet. Zoals de grafiek hieronder laat zien, worden de meeste sociale woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM). Het restaandeel wordt verhuurd door sociale verhuurkantoren (SVK).Waar willen we naartoe?

Sociale woningen bieden een betaalbare woonoplossing voor daklozen en mensen die in armoede leven. Daarnaast vormen ze ook een interessante manier om de gebruiksefficiëntie van bestaande woningen te verhogen. Het aanbod van sociale verhuurkantoren is hier een goed voorbeeld van: zij huren immers woningen van particuliere eigenaars om die dan te verhuren als sociale woning. Het resultaat is minder leegstand en een beter gebruik van de beschikbare woningen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Ontdek meer topics

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...