Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.

205 000 lege woningen

In 2020 stonden er in Vlaanderen naar schatting ongeveer 205 000 wooneenheden (6,3%) leeg.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont de evolutie van de bezettingsgraad van wooneenheden tussen 2015 en 2020. Hoe kleiner het verschil tussen de bestaande wooneenheden en het aantal huishoudens, hoe efficiënter men gebruik maakt van de bestaande wooneenheden. We zien echter dat het verschil steeds groter wordt. Het is ongetwijfeld niet de enige reden voor die groeiende discrepantie, maar we moeten hier wel rekening houden met woningen die dienstdoen als tweede verblijf. Die laatste zijn immers ook opgenomen in de cijfers. In 2020 was naar schatting 6.3% van de wooneenheden in Vlaanderen onbewoond. Dat cijfer verschilt van de gegevens in de onderstaande grafiek door een verschil in methodologie voor de berekening.Waar willen we naartoe?

Om de behoefte aan nieuwe materialen te beperken gaan we in een circulaire economie op zoek naar manier om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van wat er reeds beschikbaar is. Dat geldt ook voor wooneenheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de toepassing van een deeleconomie voor gebouwen. Voor kantoren wordt dat reeds gedaan met coworkingruimtes. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan wat de gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...