Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat is een belangrijk element om de druk van bebouwing op het milieu te verminderen.

7 156 m²/ha

Tussen 2016 en 2020 is de gebruiksefficiëntie van eengezinswoningen constant gebleven terwijl er bij de meergezinswoningen een significante daling te zien is.

Wat zien we?

Terwijl de gebruiksefficiëntie van eengezinswoningen en gemiddelde residentiële gebouwen constant is gebleven, is er een daling merkbaar bij de meergezinswoningen. We moeten bij deze daling echter wel een kanttekening plaatsen: meergezinswoningen bieden 32 keer meer bewoonbare oppervlakte dan eengezinswoningen op dezelfde ruimte. Meergezinswoningen bieden namelijk 8,4 m2 bewoonbare oppervlakte per vierkante meter ruimte tegenover eengezinswoningen die per vierkante meter ruimte maar 0.26 m2 bieden.Waar willen we naartoe?

Om de druk op het milieu te verlichten en de vraag naar nieuwe gebouwen te verminderen, moeten we de gebruiksefficiëntie van de gebouwenoppervlakte en dus de bewoonbare oppervlakte per vierkante meter verhogen. Dat kan op twee manieren:

Ten eerste kunnen we de efficiënte verhogen door meer verdiepingen te bouwen. Alleen moeten we dan rekening houden met de grotere impact van hogere gebouwen door bijvoorbeeld diepere funderingswerken. Die hebben een impact op het bodem- en grondwatersysteem.

Een andere mogelijkheid is de verdichting van zones die al bebouwd zijn. Hier is wel nog uitgebreider onderzoek vereist naar de impact van zones met een hoge verdichtingsgraad.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan wat de gebruiksefficiëntie is van eengezins- en meergezinswoningen op basis van de oppervlaktes van de perceeltypes zoals die zijn opgenomen in het kadasterregister. Deze gegevens zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...