Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft aan wat de gemiddelde levensduur van gebouwen is om een beeld te krijgen van de evolutie van deze levensduur en om te bepalen hoe circulair onze gebouwen zijn.

57,2 jaar

  • In 2020 was de gemiddelde levensduur van gebouwen 57,2 jaar.
  • Meer dan 213 000 gebouwen dateren van voor 1900.

Wat zien we?

In 2020 was de gemiddelde levensduur van gebouwen 57,2 jaar. Dat cijfer volgt dezelfde, relatief constant, stijgende lijn van de voorbije jaren. Hoewel er geen rekening wordt gehouden met renovaties, is dat wel een manier om de levensduur te verlengen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om producten en materialen zo lang mogelijk in de cyclus te houden. Een langere levensduur van gebouwen past dus helemaal binnen dat model. Niet alleen maken we op die manier langer gebruik van iets dat al bestaat, bovendien wordt de nood aan nieuwe gebouwen kleiner. Wel moeten we rekening houden met de efficiëntie van gebouwen. Een lagere efficiëntie kan immers leiden tot een hogere materialenconsumptie in de gebruiksfase. Renovaties zijn echter een goede strategie om die efficiëntie te verhogen en de levensduur te verlengen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan wat de gemiddelde levensduur van gebouwen is. Deze cijfers zijn berekend op basis van de ‘Gebouwenpark’-statistieken van Statbel.

Ontdek meer topics

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...