Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis van het Energieprestatiecertificaat (EPC), dat ons meer vertelt over de benodigde energie om te kunnen voldoen aan de verwarmingsbehoeften. Op die manier krijgen we een beter beeld van de prestaties van gebouwen en weten we waar er nog ruimte is voor verbetering.

389 kWh/m²

In 2016 was de gemiddelde EPC-score van wooneenheden 389 kWh/m2 ofwel een score D.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont de evolutie van de EPC-scores (Energieprestatiecertificaten) voor de verschillende soorten woonheden. Eengezinswoningen hebben de hoogste EPC-waarde (489 kWh/m2 of E-score in 2016) terwijl appartementsgebouwen de laagste EPC-waarde (293 kWh/m2 of C-score in 2016) hebben. Hoewel eengezinswoningen dus nog altijd een hogere EPC-waarde hebben dan appartementsgebouwen en meergezinswoningen, zijn hun scores sinds 1995 significant verbeterd.Waar willen we naartoe?

De verwarmingsbehoefte van gebouwen heeft een belangrijke negatieve impact op de energiebronnen, de materialenconsumptie en het milieu. Om die impact te verkleinen moeten we de efficiëntie verhogen. Beter isoleren is daarbij een goede strategie. Hoewel dit makkelijker is bij nieuwbouw, kunnen ook oudere gebouwen dankzij renovatie een stuk efficiënter worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase op basis van het Energieprestatiecertificaat (EPC). De gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Overheid.

Ontdek meer topics

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...