Aantal personen getroffen door uitstoot

Deze indicator meet hoeveel mensen er getroffen worden door uitstoot. Dit laat ons toe om te berekenen wat de impact van huisvesting is op de volksgezondheid.

96% van de bevolking

Volgens de Europese cijfers wordt slechts een klein aandeel van de Vlaamse bevolking getroffen door de uitstoot van fijn stof. De cijfers van de WGO zijn echter pessimistischer.

Wat zien we?

Zoals de tabel hieronder aantoont, is er een groot verschil tussen de cijfers die Europa publiceert en deze die door de WGO gepubliceerd worden. De verschillen zijn te verklaren door de verschillende grenswaarden die beiden hanteren. 

Op basis van de Europese cijfers zouden we kunnen besluiten dat er geen noemenswaardige gezondheidsproblemen veroorzaakt worden. De cijfers van de WGO tonen echter aan dat de meerderheid van de bevolking te maken zal krijgen of reeds te maken heeft met gezondheidsproblemen door de uitstoot van fijn stof.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we niet alleen naar een beperkter gebruik van nieuwe materialen maar ook naar een vermindering van de uitstoot. In Vlaanderen is het grootste deel van de uitstoot van fijn stof afkomstig van de verwarming van gebouwen. Met name het gebruik van biomassa voor verwarming, zoals brandhout, veroorzaakt een grotere uitstoot van fijn stof. Door te kiezen voor efficiëntere verwarmingssystemen kunnen we deze uitstoot verminderen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet hoeveel mensen er getroffen worden door de uitstoot van fijn stof. De gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ontdek meer topics

Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Op die manier krijgen we meer inzicht in de...
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3 221 563

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...