Emissieconcentraties

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.

415 ppm CO₂

In 2020 werd er een significante stijging genoteerd van de CO2-concentraties in Vlaanderen.
Gemiddeld werd er een hoeveelheid van 415 ppm gemeten, waarmee de grens van 400 ppm overschreden werd.

Wat zien we?

De voorbije jaren zien we in Vlaanderen een duidelijke stijging van de CO2-concentraties. Bovendien overschrijdt deze hoeveelheid sinds 2016 elk jaar de grens van 400 ppm.

In 2019 werd er een hoeveelheid van 415 ppm gemeten. Dat is 49% meer dan in het pre-industriële tijdperk.Waar willen we naartoe?

Een hoge emissieconcentratie is steeds verbonden aan een hoge vraag naar materialen. Een efficiënter en beperkter gebruik van materialen heeft dus een rechtstreekse impact op de emissies. Het gebruik van biobrandstoffen en koolstofhoudende materialen kan ook een interessante strategie zijn om de emissies te verminderen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van het Mauna Loa Observatorium in Hawaï. De specifieke gegevens over de uitstoot van fijnstof zijn dan weer afkomstig van de National Air Pollution Control Programme (NAPCP).

Ontdek meer topics

Bebouwde oppervlakte
391 582 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel oppervlakte er in Vlaanderen bebouwd is en geeft meer informatie over de mate van...
Grondstof-, brandstof- en waterreserves
911 900 kton zand

Grondstof-, brandstof- en waterreserves

Deze indicator geeft aan hoe de materialenreserves die nodig zijn voor het gebouwenpark in Vlaanderen ervoor staan. Op die...
Open ruimte
974 807 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.