Grondstof-, brandstof- en waterreserves

Deze indicator geeft aan hoe de materialenreserves die nodig zijn voor het gebouwenpark in Vlaanderen ervoor staan. Op die manier krijgen we een beeld van hoeveel grondstoffen er op dit moment beschikbaar zijn in verhouding tot hoeveel grondstoffen er nodig zijn voor huisvesting.

911 900 kton zand

  • In Vlaanderen is er een reserve van 18 600 kton leem, 24 200 kton klei en 911 900 kton zand beschikbaar voor huisvesting.
  • Jaarlijks wordt er 8 666 968 100 m3 water gereserveerd voor gebruik in de industrie, de productieketen, particuliere huishoudens en in de landbouwsector.

Wat zien we?

In Vlaanderen beschikken we over beperkte grondstofreserves. Zo is er een gebrek aan kolen, ruwe olie en gas, hoewel dat essentiële grondstoffen zijn voor de opwekking van elektriciteit en verwarming. We beschikken bovendien over te weinig ijzererts (nodig voor de productie van staal). 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de klei-, leem- en zandreserves die in Vlaanderen beschikbaar zijn. Stuk voor stuk zijn het belangrijke grondstoffen voor de bouw en het onderhoud van ons gebouwenpark. De data waar we momenteel over beschikken zijn echter niet allemaal up-to-date waardoor we geen uitspraken kunnen doen over de huidige toestand van de reserves.Waar willen we naartoe?

Ons huidige gebouwenpark vertoont al een aantal jaar een stijgende vraag naar materialen. In een circulaire economie zou die vraag echter moeten dalen dankzij een efficiënter gebruik en een betere recuperatie van grondstoffen. Op die manier daalt niet alleen de vraag naar materialen maar kunnen we ook onze koolstofvoetafdruk verkleinen. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft een beter beeld van de huidige grondstofreserves die in Vlaanderen nodig zijn voor de bouwsector. Daarnaast zegt hij ook iets over de mate waarin we een beroep moeten doen op import om aan onze behoeften te voldoen.

Ontdek meer topics

Bebouwde oppervlakte
391 582 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel oppervlakte er in Vlaanderen bebouwd is en geeft meer informatie over de mate van...
Emissieconcentraties
415 ppm CO₂

Emissieconcentraties

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.
Open ruimte
974 807 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.