Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in CO2-equivalenten.

22 077 kton CO₂-eq.

In 2016 bedroeg de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting 22 076,8 CO2-equivalenten

Wat zien we?

De voorbije jaren is de koolstofvoetafdruk steeds kleiner geworden, met uitzondering van een lichte stijging in 2016. De verklaring voor deze dalende trend is dat er steeds minder fossiele brandstoffen gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. De voornaamste verantwoordelijken voor de uitstoot van CO2 zijn de productie en consumptie van energie (70%).Waar willen we naartoe?

Ondanks de dalende trend in de cijfers, blijft de koolstofvoetafdruk van de bouwsector en het gebouwenpark in Vlaanderen significant. De meest voor de hand liggende strategie om onze impact te verkleinen, is een efficiëntere manier van verwarmen. Het is wel belangrijk om daarbij rekening te houden met de leeftijd van gebouwen, renovaties en nieuwe isolatiematerialen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De gegevens die hiervoor gebruikt werden, zijn afkomstig van OVAM.

Ontdek meer topics

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark
28 936 kton

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de materialenvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton.
Materialenvoetafdruk van de bouwsector
34 746 kton

Materialenvoetafdruk van de bouwsector

Deze indicator biedt een beter inzicht in de materialenvoetafdruk van huisvesting in Vlaanderen. Die wordt bepaald door een schatting...
Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen
466 PJ

Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen

De verwarming van gebouwen in Vlaanderen is één van de grootste energieverbruikers en één van de belangrijkste oorzaken van...
Uitstoot van gebouwen en woningen
8 360 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO2 en fijnstof, veroorzaakt door gebouwen. Zowel de uitstoot tijdens...