Materialenvoetafdruk van de bouwsector

Deze indicator biedt een beter inzicht in de materialenvoetafdruk van huisvesting in Vlaanderen. Die wordt bepaald door een schatting van de materialenconsumptie van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.

34 746 kton

In 2019 werden er in Vlaanderen 34 746 kton grondstoffen en brandstoffen gebruikt voor de bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen.

Wat zien we?

De onderstaande figuur toont de evolutie van de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de bouwsector in verhouding tot het aantal afgeleverde bouwvergunningen. In 2019 is er een duidelijke daling zichtbaar waardoor de materialenvoetafdruk lager was dan jaren daarvoor.

In 2019 waren cement, staal, bakstenen en hout de meest gevraagde materialen. Hieronder zien we een gedetailleerd overzicht van de gevraagde materialen en hun hoeveelheid. De gegevens in de linkertabel hebben betrekking tot de residentiële gebouwen en die in de rechtertabel op de niet-residentiële gebouwen.Waar willen we naartoe?

De materialenvoetafdruk geeft aan hoe groot de druk is van onze huisvesting op het milieu. Gebouwen bestaan uit een breed scala van verschillende materialen waardoor we te maken hebben met een zeer uitgebreide productieketen. In een circulaire economie willen we het materiaalgebruik verminderen zonder dat dit een impact heeft op de noden van de bevolking. We moeten in de bouwsector dus een efficiënter gebruik van materialen stimuleren. Alleen op die manier kunnen we de druk op het milieu verlichten.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de materialenvoetafdruk weer van de bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen. Hij is gebaseerd op tal van gegevens uit verschillende bronnen. De gegevens over de totale bebouwde oppervlakte in Vlaanderen zijn afkomstig van Statbel. Metabolic publiceert dan weer de gegevens over bouwmaterialenverbruik. Het gaat daarvoor uit van een gelijkaardige consumptie in België en Nederland. De schatting over de hoeveelheid grondstoffen en energie ten slotte, is afkomstig van Gabi Software.

Ontdek meer topics

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark
28 936 kton

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de materialenvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton.
Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark
22 077 kton CO₂-eq.

Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in CO2-equivalenten.
Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen
466 PJ

Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen

De verwarming van gebouwen in Vlaanderen is één van de grootste energieverbruikers en één van de belangrijkste oorzaken van...
Uitstoot van gebouwen en woningen
8 360 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO2 en fijnstof, veroorzaakt door gebouwen. Zowel de uitstoot tijdens...