Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen

De verwarming van gebouwen in Vlaanderen is één van de grootste energieverbruikers en één van de belangrijkste oorzaken van uitstoot. Deze indicator geeft een overzicht van het energieverbruik en de energiebronnen die gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen.

466 PJ

  • In 2015 hebben Vlaamse huishoudens en bedrijven uit de tertiaire sector 466 PJ energie verbruikt voor verwarming. De cijfers voor de landbouw en industrie zijn niet bekend.
  • Op basis van de verschillende verbruikte energiestoffen schatten we dat de materialenvoetafdruk in 2015 8 809 kton bedroeg.

Wat zien we?

Zowel in residentiële als in niet-residentiële gebouwen zijn gas en stookolie de voornaamste energiebronnen.

In de niet-residentiële gebouwen zien we in 2019 een lichte daling van het gas- en stookolieverbruik voor verwarming terwijl het gebruik van andere energiebronnen constant blijft. Biomassa is na gas en stookolie de belangrijkste energiebron voor niet-residentiële gebouwen.

Waar willen we naartoe?

De materialenvoetafdruk geeft aan hoe groot de druk van onze huisvesting is op het milieu. Hoewel er voor de bouw van woningen en andere gebouwen veel materiaal nodig is, stopt deze materiaalconsumptie niet bij de oplevering. 

Verwarming is één van de belangrijkste oorzaken voor de hoge materialenconsumptie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Bovendien is de verwarming van gebouwen ook een belangrijke bron van uitstoot. 

In een circulaire economie willen we zowel de uitstoot als de materialenconsumptie verminderen. We moeten dus op zoek naar efficiëntere manieren om gebouwen te verwarmen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont aan wat in 2015 de verwarmingsbehoefte was in Vlaanderen, en voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. De gegevens die betrekking hebben op de residentiële gebouwen werden ter beschikking gesteld door de VMM en VITO, de gegevens voor de tertiaire sector zijn afkomstig van VEKA.

Ontdek meer topics

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark
28 936 kton

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de materialenvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton.
Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark
22 077 kton CO₂-eq.

Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in CO2-equivalenten.
Materialenvoetafdruk van de bouwsector
34 746 kton

Materialenvoetafdruk van de bouwsector

Deze indicator biedt een beter inzicht in de materialenvoetafdruk van huisvesting in Vlaanderen. Die wordt bepaald door een schatting...
Uitstoot van gebouwen en woningen
8 360 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO2 en fijnstof, veroorzaakt door gebouwen. Zowel de uitstoot tijdens...