Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel dat kan leiden tot een hogere gebruiksintensiteit van auto’s waardoor het aantal auto’s dat gebruikt wordt, daalt en de materiaalvoetafdruk naar beneden gaat.

82 226 autodelers

  • In 2021 maakten meer dan 82.000 mensen gebruik van autodelen.
  • Dat betekent dat autodelen in vergelijking met 2017 verviervoudigd is.

Wat zien we? 

Autodelen heeft de voorbije jaren sterk aan populariteit gewonnen. Het aandeel is van 19 600 gebruikers in 2016 gestegen naar 82 000 in 2021. Tussen 2017 en 2021 verviervoudigde het aantal autodelers, met een groei van 21% tussen 2020 en 2021.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie kan een stijging van het aantal autodelers zorgen voor een optimalisatie van de gebruiksintensiteit van auto’s en daarmee voor een daling van het aantal personenwagens. Dat betekent ook een vermindering van onze materiaal- en koolstofvoetafdruk. Meer inzetten op autodelen kan dus een hoeksteen zijn van een meer circulair mobiliteitsmodel in steden. Maar als we willen dat dit echt werkt, moeten gebruikers autodelen beschouwen als een alternatief voor de privéauto, niet als een bijkomende dienst. Wanneer dit als een alternatief wordt gebruikt, is autodelen een van de pijlers van een transitie van privéauto’s naar een meer multimodale levenswijze waarin openbaar vervoer een grotere rol kan spelen.

Wat meet deze indicator?

Het aandeel autodelen wordt bepaald door het aantal autodelers per jaar in Vlaanderen. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door autodelen.net en zijn het geschatte aantal gebruikers aan het begin van ieder rapportjaar. Dat betekent dat deze cijfers telkens verwijzen naar het aantal autodelers in het vorige jaar.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...