Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig per jaar. Omgekeerd kunnen we ook kijken naar hoe lang een voertuig stilstaat.

105 010 miljard km

  • Tussen 2010 en 2017 zagen we een algemene neerwaartse trend in de gebruiksintensiteit van vrachtwagens.
  • De gebruiksintensiteit nam af met 9%, 12% en 13% voor respectievelijk bestelwagens, vrachtwagens en trekkers.

Wat zien we?

Tussen 2010 en 2017 nam de algemene gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen af met gemiddeld 10%: voor vrachtwagens was dat 12%, voor trekkers 13% en voor bestelwagens 9%. Specifiek voor bestelwagens, zien we een stijging met bijna 15% van het aantal kilometers dat gereden werd. In diezelfde periode steeg het aantal bestelwagens echter met 25%, wat leidde tot een algemene afname van de gebruiksintensiteit met zo’n 9%. Zoals uit de eerste grafiek blijkt, steeg het aantal bestelwagens op de weg als gevolg van onder meer een toename van het online shoppen. De gebruiksintensiteit van de voertuigen volgde deze trend echter niet, wat leidde tot een verminderd gebruik van de voertuigen en een proportioneel grotere toename van de vloot.Waar willen we naartoe?

Hoe lager het aantal voertuigen dat nodig is om onze mobiliteit te garanderen, hoe lager de materiaalvraag en de impact. Daarom mikken we in een circulaire economie op een toegenomen gebruiksintensiteit, zodat we dezelfde dienstverlening kunnen bieden met een kleiner aantal voertuigen.

Wat meet deze indicator?

De gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen is het geschatte gemiddelde van het aantal kilometers dat een voertuig per jaar aflegt. Om dit te berekenen delen we het totale aantal vrachtkilometers door het aantal vrachtvoertuigen. Het aantal vrachtkilometers is gebaseerd op odometers en het aantal voertuigen op het aantal in Vlaanderen geregistreerde vrachtvoertuigen. Beide sets gegevens werden aangeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Transport en lopen tot en met 2017.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...