Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt uitgedrukt in miljarden tonkilometers.

55,4 miljard tonkm

  • In 2017 was goederenvervoer verantwoordelijk voor 55,4 miljard tonkilometers, ongeveer 2% minder dan in 2016.
  • 80% van al het goederenvervoer gebeurt per vrachtwagen.

Wat zien we?

In de periode tussen 2010 en 2017 schommelde het totale aantal tonkilometers (de tegenhanger van personenkilometers voor goederen) tussen 49 en 55,4 miljard. Tijdens de meetperiode zien we bovendien een langzame stijging. Vrachtwagens worden het vaakst gebruikt voor goederenvervoer met een aandeel van 80%. Treinen en schepen hebben een veel kleiner aandeel met respectievelijk 7% en 12%. Hun gebruik is tijdens de meetperiode ook constant gebleven met stijgingen van amper 1% en 3%.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we het aantal voertuigen verminderen om zo het materialengebruik te beperken. Toch moeten we er rekening mee houden dat goederenvervoer verbonden is met de economische ontwikkeling en dat dit kleiner aantal voertuigen moet blijven kunnen voldoen aan de transportvraag. Dat is haalbaar als we de voertuigen intensiever gebruiken en hun efficiëntie verhogen. Als we dus met minder voertuigen willen voldoen aan een grotere vraag, moeten we diezelfde voertuigen meer gebruiken. Bovendien is het in een circulair model wenselijker om meer in te zetten op transport via spoor- en waterwegen, zij het op voorwaarde dat de nodige extra logistiek de voordelen van deze transportmodi niet negatief beïnvloedt. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen en wordt uitgedrukt in miljarden tonkilometers. De gegevens die aan de basis liggen van deze berekening zijn afkomstig uit het Milieurapport Vlaanderen (MIRA). De cijfers voor wegtransport kwamen tot stand door een combinatie van de data van Promovia en survey data van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Deze cijfers omvatten de gegevens over alle vrachtwagens (ook buitenlandse) met een laadcapaciteit van minstens 1 ton op Vlaamse wegen, ongeacht hun vertrek- of aankomstlocatie. De gegevens over goederenvervoer via spoorwegen zijn afkomstig van Statistiek Vlaanderen en die over goederenvervoer via waterwegen van berekeningen die gemaakt zijn door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...