Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en hoeveel brandstof er verbruikt wordt voor het wegverkeer, uitgedrukt in petajoules (PJ).

225 PJ

  • Tussen 2015 en 2018 bleef het brandstofverbruik van het wegverkeer min of meer constant. In 2018 bedroeg de consumptie 225 PJ.
  • Diesel is verantwoordelijk voor ongeveer 76% van het totale brandstofverbruik.

Wat zien we?

Zo goed als alle vrachtverkeer, maar ook het merendeel van het autotransport, gebruikt nog steeds diesel. Het hoeft dus niet te verbazen dat diesel het type brandstof is met de hoogste consumptiewaarde (76%). Tussen 2013 en 2015 steeg de consumptie tot 185 PJ, om vervolgens weer te dalen tot 172 PJ in 2018. De stijging valt te verklaren door de economische evolutie terwijl de daling te maken heeft met de dalende populariteit van dieselauto’s. Bovendien is er in verschillende Vlaamse centrumsteden een verbod op dieselauto’s. We verwachten dus dat de dieselconsumptie zal blijven dalen, al zal ze  significant blijven door het stijgend aantal vrachtwagens op onze wegen.Na diesel is benzine de meest gebruikte brandstof (18%). Aan het begin van de meetperiode kende de benzineconsumptie een lichte daling, maar sinds 2013 is ze blijven stijgen tot een consumptiewaarde van 39 PJ in 2018. Aangezien de meeste personenauto’s op benzine rijden, volgt de consumptie ongeveer dezelfde trend als het aantal gereden kilometers. We kunnen de consumptie dus koppelen aan het aantal auto’s en hun gebruiksintensiteit.

Ten slotte zijn er ook alternatieve voertuigen die rijden op biobrandstoffen, die een veel lager verbruik vertonen (5%). Ook voertuigen die rijden op CNG en LPG hebben een verwaarloosbare consumptiewaarde. Hoewel het aantal auto’s dat op deze types brandstoffen rijdt in stijgende lijn gaat, blijft hun aandeel op vandaag beperkt tot 3,8%. Als er meer voertuigen op biobrandstoffen zouden rijden, zouden we onze materiaal- en koolstofvoetafdruk een heel stuk kunnen verkleinen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Waar willen we naartoe?

Het gebruik en de productie van brandstof zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de materiaalconsumptie in de levenscyclus van voertuigen. Een lager verbruik van fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine zou dus  leiden tot een kleinere materialen- en koolstofvoetafdruk en een lagere uitstoot. In combinatie met een intensiever gebruik van alternatieve brandstoftypes kan dat de impact van wegverkeer verkleinen. Toch moeten we er rekening mee houden dat de productie van alternatieve en niet-fossiele brandstoffen zoals biobrandstof en elektriciteit ook een impact heeft. In het kader van toekomstige CE-monitoring moet dat zorgvuldig onderzocht worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het type en de hoeveelheid brandstof die gebruikt wordt voor wegverkeer, uitgedrukt in petajoules. De gegevens over de hoeveelheid fossiele brandstoffen die gebruikt wordt voor wegverkeer in Vlaanderen, zijn afkomstig uit het Milieurapport Vlaanderen (MIRA). De gegevens refereren naar de energiebalans van Vlaanderen, afkomstig van het VITO, en houden rekening met personen- en vrachtvervoer.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...