Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe het gemiddelde gewicht van nieuwe auto’s evolueert.

1 507 kg

  • In 2020 lag de gemiddelde massa van nieuwe auto’s 5% hoger.
  • De gemiddelde massa bedroeg 1.507 kg.

Wat zien we?

De gemiddelde massa van auto’s is de voorbije jaren gestegen en bereikte in 2020 een gemiddeld gewicht van 1.507kg. Ten opzichte van 2019 betekent dat een stijging van 5%. Deze stijging zou het gevolg kunnen zijn van meer alternatieve voertuigen (bv. EV’s), die zwaarder zijn. Een andere mogelijke verklaring is de populariteit van SUV’s.  Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een kleinere materialen- en koolstofvoetafdruk. Voor deze indicator betekent dat een daling van de automassa aangezien dat kan wijzen op een verminderde impact van de productie- en gebruiksfase (brandstofgebruik is ook verbonden met de automassa). Daarnaast is een uitgebreidere analyse nodig over het stijgende gemiddelde van de automassa, onder meer als gevolg van het stijgende aantal EV’s. Daarvoor moet er naar de volledige levenscyclus gekeken worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Er wordt hier alleen gekeken naar nieuwe auto’s aangezien dat een beter beeld geeft van de trends dan wanneer we naar het volledige wagenpark zouden kijken. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van Ecoscore, dat beheerd wordt door VITO.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...