Verwerking van voedselreststromen

Deze indicator geeft de output weer van de vergisting van de voedselreststromen.

1 391 kton digestaat

In 2020 produceerden vergistingsinstallaties 1 391 kton output. Het ging dan voornamelijk om vloeibaar digestaat.

Wat zien we?

De grafiek hieronder illustreert de output van vergisting in Vlaanderen. We zien een stijging in de verwerking van dierlijke meststoffen en een significante daling voor ruw digestaat.

Op dit moment beschikken we niet over de nodige data van Vlaco om meer informatie te geven over de evolutie van de bestemming van compost.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we er in de eerste plaats naar om afval te voorkomen door het gebruik van producten te maximaliseren. Waar voedselafval onvermijdelijk is, wordt er gekeken naar manieren om dat afval te valoriseren.

Zowel compost als digestaat kunnen een belangrijke rol spelen in de sluiting van de voedingscyclus omdat de nutriënten op die manier terug op het veld terechtkomen. De landbouw gebruikt daarbij voornamelijk dierlijke meststoffen, in andere sectoren wordt vaker compost gebruikt.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de output weer van de vergisting van voedselreststromen. De verschillende voedselreststromen die afkomstig zijn van gezinnen en bedrijven worden voornamelijk vergist of gecomposteerd.

Composteren is een biologisch proces waarbij organisch materiaal dankzij zuurstof omgezet wordt tot compost die vervolgens gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Vergisting is een anaeroob proces waarbij micro-organismen biomassa omzetten tot vast digestaat (meststoffen) of biogassen. Beide verwerkingsprocessen kunnen een belangrijke rol spelen in de sluiting van de voedingscycli.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
3 485 kton voedselafval

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheid voedselresten en -verliezen per sector in de Vlaamse voedselketen (2015).
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,2

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator toont de valorisatieketen en de cascade-index van de voedselreststromen per sector in Vlaanderen.
Aandeel voedselresten in restafval
70,5 kton

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselresten er bij gezinnen niet gescheiden worden ingezameld en dus terechtkomen bij het restafval....
Ophaling van de organische reststroom
3 909 kton

Ophaling van de organische reststroom

Deze indicator toont hoe de stroom van selectief opgehaald afval evolueert.
Voedselverpakking
783 kton

Voedselverpakking

Deze indicator toont de evolutie van het verpakkingsgewicht dat op de markt gebracht wordt (POM) door de leden van...
Inzameling van voedselverpakkingen
698 kton

Inzameling van voedselverpakkingen

Deze indicator toont de evolutie van de selectieve inzameling van verpakkingsafval en geeft per type verpakking ook het inzamelingspercentage...
Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom
27%

Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselverpakkingen er in Vlaanderen bij het restafval terecht gekomen zijn in de periode 2013-2014....