Voedselverpakking

Deze indicator toont de evolutie van het verpakkingsgewicht dat op de markt gebracht wordt (POM) door de leden van Fost Plus in België. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van productsoort en materiaal.

783 kton

  • Op basis van gewicht wordt in België 75% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht, gebruikt voor voedings- en drinkwaren.
  • Nog op basis van gewicht vertegenwoordigt glas het grootste aandeel in het verpakkingsgewicht dat op de markt gebracht wordt.

Wat zien we?

Qua gewicht zien we dat de evolutie van de verpakkingen die op de markt gebracht worden de voorbije jaren stabiel is gebleven. Driekwart van die verpakkingen worden gebruikt voor voedings- en drinkwaren. Als we kijken naar de verschillende soorten verpakkingen dan zien we dat glas verantwoordelijk is voor het meeste gewicht.

Waar willen we naartoe?

Er worden in de volledige voedselketen niet-afbreekbare afvalstromen geproduceerd, van de productie- tot de consumptiefase. Net zoals bij organisch restfracties moet afval ook hier in de eerste plaats vermeden worden. Kan dat niet, dan moet het zo goed mogelijk gevaloriseerd worden. Voor niet-afbreekbaar afval is dat mogelijk via preventie, hergebruik en recyclage. In deze context is er een belangrijke rol weggelegd voor eco-design, waarbij er tijdens de productie al rekening wordt gehouden met de eindelevensduurfase (End-Of-Life).

Voedselverpakkingen zijn niet de enige vorm van niet-afbreekbare afvalstromen maar ze zijn wel verantwoordelijk voor een groot deel van het afval dat geproduceerd wordt door consumenten. Om die reden focussen we momenteel enkel hierop. In een latere fase zullen we ook kijken naar andere niet-afbreekbare afvalstromen (bv. bedrijfsverpakkingen).

Hoewel we in een circulair model streven naar minder afval is het niet evident om voedselverpakkingen allemaal te schrappen. Niet alleen biedt een verpakking de mogelijkheid om informatie over het type voedsel mee te delen aan de consument, ze zorgt ook voor een beter behoud van de kwaliteit. Wanneer een verpakking noodzakelijk is, is het belangrijk om te zoeken naar hoogkwalitatieve recycleerbare materialen.

In het kader van de CE-monitoring zou het interessant zijn om hier nog meer details over te kennen zoals bijvoorbeeld de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van recycleerbare materialen en wat de materialenvoetafdruk daarvan is. 

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de evolutie van het verpakkingsgewicht dat op de markt wordt gebracht. De Europese wetgeving voorziet dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de consumentenverpakkingen die ze op de markt brengen en dat ze hierover moeten rapporteren. Om dat proces te vergemakkelijken, werken de meesten voor hun rapportering via Fost Plus. Aangezien deze organisatie op Belgisch niveau functioneert, hebben de gegevens die we hier gebruiken betrekking op heel België.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
3 485 kton voedselafval

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheid voedselresten en -verliezen per sector in de Vlaamse voedselketen (2015).
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,2

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator toont de valorisatieketen en de cascade-index van de voedselreststromen per sector in Vlaanderen.
Verwerking van voedselreststromen
1 391 kton digestaat

Verwerking van voedselreststromen

Deze indicator geeft de output weer van de vergisting van de voedselreststromen.
Aandeel voedselresten in restafval
70,5 kton

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselresten er bij gezinnen niet gescheiden worden ingezameld en dus terechtkomen bij het restafval....
Ophaling van de organische reststroom
3 909 kton

Ophaling van de organische reststroom

Deze indicator toont hoe de stroom van selectief opgehaald afval evolueert.
Inzameling van voedselverpakkingen
698 kton

Inzameling van voedselverpakkingen

Deze indicator toont de evolutie van de selectieve inzameling van verpakkingsafval en geeft per type verpakking ook het inzamelingspercentage...
Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom
27%

Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselverpakkingen er in Vlaanderen bij het restafval terecht gekomen zijn in de periode 2013-2014....