Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.

37%

In 2018 was 37% van het totale waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector duurzaam.

Wat zien we?

Hoewel er tussen 2013 en 2017 een duidelijke stijging te zien was in het duurzame waterverbruik, liep dat cijfer in 2018 weer terug. Dat valt te verklaren door de droge zomer van dat jaar. Als gevolg daarvan werd er meer grondwater gebruikt omdat er minder regenwater beschikbaar was.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we het duurzame waterverbruik verhogen. Door duurzaam om te springen met deze grondstof kunnen we een continue beschikbaarheid garanderen. Daarnaast beperken we op die manier ook de negatieve impact op de natuurlijke watercyclus.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is. Het Departement Landbouw en Visserij berekent dit aandeel door de totale hoeveelheid regenwater, 80% van het oppervlaktewater en 50% van het ondiepe grondwater bij elkaar op te tellen en dat cijfer vervolgens te delen door het totale waterverbruik.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...