Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen dat daarin wordt gebruikt.

7 756 kton

  • In 2018 werd er in België 7 756 kton grondstoffen gebruikt voor de productie van mengvoeders.
  • Granen vormen het grootste aandeel grondstoffen (45%) in de productie, waarvan ongeveer 25% reststromen zijn.
  • Meer algemeen is 44% van de grondstoffen voor mengvoeders afkomstig van reststromen. Het grootste aandeel komt van oliehoudende zaden (48%).

Wat zien we?

In de onderstaande grafiek zien we de evolutie van het aandeel restmaterialen dat in België gebruikt wordt in de productie van diervoeders. In 2018 was 44% van de grondstoffen die gebruikt werden afkomstig van restmateriaal, waarvan het grootste deel (48%) van oliehoudende zaden zoals soja kwam. Het gebruik van granen voor diervoeders is te zien in de samenstelling van voeders. In 2018 waren granen in België de voornaamste grondstof voor mengvoeders. 25% daarvan waren reststromen.Waar willen we naartoe?

Diervoeders zijn onmisbaar voor de veestapel en de hoeveelheid en het type voeder dat nodig is, wordt bepaald door de omvang en samenstelling van de sector. De circulariteit wordt hier bepaald door het totale gebruik en de oorsprong van de grondstoffen. Traditioneel werd aan de vraag om diervoeders voldaan met de reststromen uit de productie en verwerking van voedsel voor mensen. Door de toename van de consumptie van dierlijke producten kan deze beschikbare reststroom zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit echter niet langer voldoen aan de vraag. Op vandaag is de samenstelling van diervoeders afgestemd op de specifieke noden van dieren. Bijgevolg is de teelt van gewassen die specifiek bedoeld zijn voor diervoeders toegenomen. 

De BFA (Belgian Feed Association) wil het aandeel restmaterialen in diervoeders tegen 2030 opdrijven tot 50%. Daarnaast kan de totale behoefte aan voeders worden teruggedrongen door de voedselconversie te optimaliseren. Dat is de efficiëntie waarmee voeders worden omgezet in lichaamsgewicht. Voor varkens daalde dit cijfer van 2,8 in 2005 naar 2,7 in 2018 en voor gevogelte van 1,66 in 2013 naar 1,63 in 2018. Die verbeteringen kwamen er onder meer door de voeders af te stemmen op de levensfase van het dier. Ook andere voedselbronnen zoals insecten en algen bieden mogelijkheden aangezien hierbij de input in productie efficiënter kan. Er zijn echter ook mogelijkheden om deze bronnen direct te valoriseren voor menselijke consumptie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het aandeel restmaterialen dat in België gebruikt wordt in de productie van mengvoeders. De gegevens zijn afkomstig van de Belgian Feed Association (BFA) en OVAM.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...