Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer om wat voor soort meststof het gaat.

147,2 kton

In 2018 werd er in de Vlaamse landbouw 147 kton meststoffen op basis van stikstof gebruikt, 63% daarvan waren dierlijke meststoffen.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont hoe het gebruik van meststoffen op basis van stikstof de voorbije tien jaar geëvolueerd is. In 2019 zien we een lichte stijging van het gebruik ten opzichte van 2011.

Bovendien zien we dat er voornamelijk dierlijke meststoffen (63%) gebruikt worden, gevolgd door kunstmatige meststoffen (35%). Biomeststoffen worden volgens de meest recente cijfers amper gebruikt (1.9%).Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we eerst en vooral de hoeveelheid gebruikte meststoffen verminderen om de impact op het milieu te beperken. Dat kan aan de hand van verschillende strategieën zoals onder meer het opleiden van landbouwers en het gebruik van nieuwe technologieën.

Daarnaast willen we het gebruik van kunstmatige meststoffen herleiden tot een minimum omdat hier weer andere materialen voor nodig zijn. De voorkeur gaat dus uit naar dierlijke en biomeststoffen omdat we hiermee de voedingscyclus kunnen sluiten.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof er in de Vlaamse landbouwsector gebruikt worden. We maken daarbij een onderscheid tussen drie soorten meststoffen:

  • Dierlijke meststof
  • Kunstmatige meststof
  • Biomeststof (bv. compost)

De gegevens zijn afkomstig van het Mestrapport dat jaarlijks wordt opgesteld door De Vlaamse Landmaatschappij.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...