Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke meststoffen in Vlaanderen.

137% (N) - 147% (P)

In 2019 bedroeg de verhouding tussen productie en gebruik 137% voor meststoffen op basis van stikstof en 147% voor meststoffen op basis van fosfor.

Wat zien we?

Op de grafiek hieronder is te zien dat er in Vlaanderen meer mest geproduceerd wordt dan dat er wordt gebruikt in de landbouwsector. Dat komt deels omdat de behoefte er niet is, maar ook omdat het gebruik van meststoffen gereguleerd is.

Tussen 2011 en 2019 zien we dat de overproductie licht is blijven stijgen met een piek in 2017.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie geniet het gebruik van dierlijke meststoffen de voorkeur omdat dit lokaal beschikbaar is als afvalproduct, in tegenstelling tot kunstmatige meststoffen. 

Het feit dat we vandaag in Vlaanderen met een overproductie van deze dierlijke meststoffen te maken hebben, is echter problematisch omdat dit druk legt op het milieu. Om dat aan te pakken moeten we verder onderzoek voeren naar de voedingscyclus en de kwaliteit van de beschikbare meststoffen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt door het vee en de hoeveelheid dierlijke meststoffen die in Vlaanderen gebruikt wordt. De gegevens zijn afkomstig uit het Mestrapport dat jaarlijks opgesteld wordt door De Vlaamse Landmaatschappij.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...