Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.

50% landbouwgrond

  • De landbouwsector beslaat ongeveer de helft van de beschikbare ruimte in Vlaanderen.
  • Tussen 2013 en 2019 is er in Vlaanderen 11 000 ha verharde oppervlakte bijgekomen.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont aan dat de landbouwsector ongeveer de helft van de beschikbare oppervlakte in Vlaanderen beslaat. Tussen 2013 en 2019 is er 11 000 ha verharde grond en 10 000 ha aan akkers bijgekomen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we zo weinig mogelijk druk leggen op het milieu. In Vlaanderen ligt die druk erg hoog door de hoge bevolkingsdichtheid. 

Het is essentieel om over voldoende landbouwgrond te beschikken maar het is moeilijk te bepalen hoeveel ruimte elke sector nodig heeft. Daarom is het nuttig om over deze informatie te beschikken.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig uit een monitoring die in 2013 is gestart en die om de drie jaar geüpdatet wordt.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...