Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.

61 miljoen m³

In 2018 werd er ongeveer 60 miljoen m3 water verbruikt in de Vlaamse landbouwsector, 44% daarvan was grondwater.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont een stijgende trend in het waterverbruik. Als gevolg van de diverse weersomstandigheden is die trend echter niet constant. Grondwater wordt het meest gebruikt (44%), gevolgd door regenwater (23%).Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we het gebruik van grondstoffen zoals water, beperken. Dat kunnen we bereiken door niet alleen spaarzamer om te gaan met ons water maar vooral ook door het efficiënter te gebruiken.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouw wordt gebruikt en geeft aan waar dat water vandaan komt. De gegevens zijn afkomstig van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Ontdek meer topics

Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Energieverbruik in de landbouwsector
31,7 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...